Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Zdravotnícke pomôcky

Čo je zdravotnícka pomôcka?

Podľa Zákona č. 362/2012 MZ SR o liekoch a zdravotníckych pomôckach:
Zdravotnícka pomôcka je nástroj, prístroj, zariadenie, počítačový program, materiál alebo iný výrobok používaný samostatne alebo v kombinácii určený výrobcom na diagnostické, preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné účely, na zmiernenie ochorenia alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej časti tela alebo fyziologického procesu, na reguláciu počatia, ktorého hlavný účinok sa nezískal farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani metabolizmom, ale ktorého činnosť možno podporovať týmito prostriedkami.

Predpisovanie zdravotníckych pomôcok a ich úhradu upravuje Ministerstvo zdravotníctva SR Zoznamom kategorizovaných zdravotníckych pomôcok. Tento zoznam rozdeľuje zdravotnícke pomôcky podľa ich použitia, definuje preskripčné a indikačné obmedzenia:

 • A. Obväzový materiál, náplasti a zdravotnícke pomôcky, ktoré slúžia na aplikáciu liečiva
 • B. Zdravotnícke pomôcky pre inkontinenciu, retenciu moču
 • D. Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov
 • F. Zdravotnícke pomôcky pre stomikov
 • G. Zdravotné pančuchy, pančuchové nohavice, návleky a iné pomôcky pre kompresívnu liečbu
 • H. Sériovo vyrábané prsné epitézy
 • J. Hromadne vyrábané ortopedicko-protetické pomôcky a príslušenstvo k nim
 • K. Rehabilitačné a kompenzačné pomôcky
 • L. Vozíky a kočíky, mobilné chodúľky, zdviháky chorých, špeciálne postele a príslušenstvo k nim
 • N. Pomôcky pre sluchovo postihnutých, načúvacie prístroje a príslušenstvo k nim
 • O. Okuliare a pomôcky pre zrakovo postihnutých a príslušenstvo k nim

Pomôcky, ktoré vám uľahčia život

Pripravili sme pre vás stručný prehľad zdravotníckych pomôcok, ktoré vám môžu výrazne uľahčiť život.

 1. Pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu – tieto pomôcky môže predpísať chirurg, detský chirurg, neurochirurg, ortopedický protetik, ortopéd, detský ortopéd, lekár v odbore fyziatria, balneológia a rehabilitácia a úrazový chirurg (traumatológ).
  1. Do sprchy a vane – pevné alebo sklopné držadlá / madlá, dosky, sedadlá a stolčeky vaňové, stolčeky, sedadlá a stoličky sprchovacie.
  2. Na toaletu - zvyšovače WC, toaletné podstavce a sedadlá, toaletné ležadlá detské s oporou trupu, stoličky a kreslá toaletné so zbernou nádobou, toaletné zberné nádoby WC misy.
 2. Rehabilitačné pomôcky – podporné pomôcky, ktoré vám uľahčia chôdzu môže predpísať chirurg, detský chirurg, neurochirurg, neurológ, detský neurológ, ortopedický protetik, ortopéd, detský ortopéd, reumatológ a úrazový chirurg (traumatológ).
  1. Palice podporné s príslušenstvom - jednoduché a palice troj- a viacbodovou oporou.
  2. Podporné barly, štvornožky a príslušenstvo - predlakťové barly, pohyblivá chodúľa.
  3. Mechanický vozík.
 3. Preležaniny – pri vzniku preležanín (dekubitov) výrazne pomôžu antidekubitické a polohovacie pomôcky, ktoré môžu predpísať chirurgovia, detskí chirurgovia, diabetológovia, neurochirurgovia, dospelí a detskí neurológovia, ortopedickí protetici, lekári z odboru rehabilitácia, traumatológovia.
  Antidekubitné a polohovacie pomôcky:
  1. Antidekubitné polohovacie podušky, podložky a vankúše.
  2. Antidekubitné polohovacie matrace.
  3. Rehabilitačné polohovacie valce a kliny.
  4. Podložky, podhlavníky na polohovanie hlavy a krku.
  5. Rehabilitačné podložky na polohovanie končatín alebo trupu.
 4. Zdravotné pančuchy, pančuchové nohavice a návleky – môže predpísať angiológ, cievny chirurg, chirurg, detský chirurg, internista, dermatovenerológ aj ortopéd.
  1. Kompresívne elastické pančuchy – lýtkové, polostehenné, stehenné, stehenné s uchytením v páse.
  2. Kompresívne elastické pančuchové nohavice.
  3. Kompresívny ramenný návlek a kompresná rukavica.
 5. Obväzový materiál – predpisuje dermatovenerológ, angiológ, cievny chirurg, chirurg a detský chirurg.
  1. Obväz hydrofilný, hadičkový, elastický.
  2. Hydrofilná gáza.
  3. Gázové tampóny, kompresy.
  4. Vata.
  5. Pomôcky na liečbu rán - hydrokoloidný, hydrogélový, polyuretánový obväz, mastný tyl.
 6. Zdravotnícke pomôcky pre inkontinenciu – problémy s únikom moču pomôžu riešiť zdravotnícke pomôcky predpísané urológom, neurológom, detským neurológom, gynekológom, geriatrom, ale aj onkológom, či chirurgom.< >Vložky (ženské, mužské), vkladacie plienky, fixačné nohavičky – pomôžu pri II. a vyššom stupni inkontinencii.Podložky pod chorých – sú určené pre pacientov trpiacich III. stupňom inkontinencie.I. stupeň inkontinencie moču tzv. občasný únik moču - únik moču po kvapkách alebo maximálne dva razy denne. Pomôcky pre týchto pacientov poisťovne nehradia.
 7. II.stupeň inkontinencie moču tzv. častý únik moču - únik prúdom niekoľkokrát cez deň. Pacientom s II.stupňom poisťovne hradia náklady na zdravotnícke pomôcky do výšky 15,74 Eur mesačne.
 8. III.stupeň inkontinencie moču tzv. trvalý únik moču - únik moču sa objavuje niekoľkokrát denne aj v noci v ľahu. Poisťovňa hradí zdravotnícke pomôcky v cene do 55,32 Eur mesačne.

Pre viac informácií o zdravotníckych pomôckach, širší a ucelený pohľad na zdravotnícke pomôcky v celej ich zložitosti z hľadiska aktuálnej legislatívy, administratívy, informácii a hodnotenia, Vám odporúčame publikáciu Zdravotnícke pomôcky od PharmDr. Daniely Minárikovej, PhD. Prof. RNDr. Viliama Foltána a CSc PharmDr. Ing. Ivony Maloveckej. Kniha je dostupná v predajniach vydavateľstva Osveta a na webových stránkachvydosveta.sk.

späť na úvodnú stránku oddelení