Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Pacienti a návštevy

Príjem pacienta

Príchod do nemocnice

V záujme bezproblémového prijatia pacienta na hospitalizáciu si prečítajte nasledovné informácie. Konkrétne informácie týkajúce sa hospitalizácie budú poskytnuté priamo na oddelení. Informácie o pohotovostných službách a rozmiestnení jednotlivých oddelení vám poskytnú na vrátnici.

Prosíme pacientov, aby pri prijatí na lôžkové oddelenie, z dôvodu zdokladovania osobných údajov, predložili svoj občiansky preukaz, preukaz zdravotnej poisťovne ako aj odporúčanie na hospitalizáciu. Prosíme, prineste si so sebou aj predchádzajúce lekárske správy, resp. výsledky vyšetrení. Ak ste alergický/á na niektoré lieky, potraviny, nezabudnite to vopred oznámiť. Všetky otázky lekára a zdravotníckeho personálu pri príjme pomôžu pri zostavení liečebného a ošetrovateľského postupu.


V prípade hospitalizácie by si pacienti mali priniesť:

  • občiansky preukaz a platný preukaz zdravotného poistenia,
  • všetky užívané lieky,
  • hygienické potreby (mydlo, uterák, pohár, potreby na ústnu hygienu, holiace potreby, toaletný papier, papierové vreckovky a pod.),
  • pyžamo, župan (počas zákrokov zapožičiavame nemocničné oblečenie),
  • papuče, prezúvky.

Nakoľko priestorové vybavenie oddelení je obmedzené, prosíme vás, aby ste svoje oblečenie podľa možností poslali domov a počas hospitalizácie si u seba ponechali len tie najnevyhnutnejšie veci. Zodpovednosť za peniaze a cenné predmety preberáme len v prípade, ak ich odovzdáte do nemocničnej úschovy prostredníctvom vedúcej sestry, resp. inej poverenej osoby. O prevzatí peňažnej hotovosti a cenných predmetov vám bude vystavený doklad, na základe ktorého vám pri ukončení hospitalizácie budú peňažné prostriedky, resp. cenné predmety vrátené. Ak to ďalšie vyšetrenia dovolia, v deň prijatia vám bude zabezpečený obed aj večera. 

Okrem pacientov so zdravotným poistením môže využiť nemocničnú zdravotnú starostlivosť aj pacienti-samoplatcovia na základe platného cenníka zverejneného na každom oddelení.

V zmysle platných právnych predpisov dohliadame na ochranu vašich osobných údajov.