Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Nemocnica

Podporné programy zdravia

Podporné programy zdravia

 

Zmyslom programu zdravia v rámci NKO je podpora zdravia pre všetkých s cieľom dosiahnutia plnohodnotného života počas jednotlivých životných etáp. Edukácia a motivácia je prostriedok, ktorým sa zameriavame na zlepšovanie kvality života, na odstránenie alebo zmiernenie zdraviu škodlivých vplyvov prostredníctvom podpory zdravého životného štýlu s cieľom  minimalizácie zdravotných rizík .

Podporné programy zdravia  sú  zamerané hlavne na informovanosť,  posudzovanie a  uspokojovanie telesných, duševných potrieb pacientov, zamestnancov a širokej verejnosti.  

Podpora zdravia zameraná na pacientov:

 • Podpora dojčenia – edukácia matiek.
 • Rehabilitácia matiek po pôrode.
 • Duševné zdravie –združenie Červený nos Clowndoctors - zdravotní klauni, odborníci na zlepšovanie psychickej pohody pomocou smiechu u detí.
 • Canisterapia – pilotný projekt.

Podpora zdravia zameraná na širokú  verejnosť

 • Psychofyzická príprava na pôrod.
 • Podpora dojčenia – laktačná poradňa.
 • Deň hygieny rúk  - zásady správnej hygieny rúk.
 • Zvyšovanie informovanosti verejnosti o zdraví a zdravom životnom štýle.

Podpora zdravia zameraná na zamestnancov:

 

Program podpory zdravia

Dlhodobé programy

 1. Podpora dojčenia – edukácia matiek

Garant:  Elvíra Baková, profesionálna laktačná poradkyňa

Našim cieľom je podporovať dojčenie - prirodzený a veľmi dôležitý spôsob výživy novorodenca. Sestry na našom oddelení Vám poskytnú aktuálne  teoretické a praktické poznatky o dojčení. K efektívnemu dojčeniu prispievame tak, že využijeme čas na dojčenie už počas prvého bondingu. Najsilnejší sací reflex má novorodenec do prvej pol hodiny po pôrode.

Cieľom programu:

 • pomoc pri dojčení po pôrode, 
 • riešiť problémy pri dojčení, 
 • naučiť matky správnu polohu a techniku  dojčenia, 
 • znaky správneho prisatia a pitia bábätka,
 • ako zachovať laktáciu.

2. Psychofyzická príprava na pôrod

Garant : Mgr. Szabóova Zuzana,  Bc. Renáta Füssiová

Kurz prípravy na pôrod pod vedením certifikovanej pôrodnej asistentky.

Kurz sa skladá zo 4 až 6 stretnutí, v dĺžke trvania 90 min v závislosti od náročnosti preberanej témy. Stretnutie pozostáva z dvoch častí;: hodinovým cvičením a následnou prednáškou spojenou s diskusiou.

Témy prednášok:  Životospráva tehotných a dojčiacich žien.

                               Pôrod I.-IV. doba pôrodná.   

                               Informácie v prípade pôrodu cisárskym rezom.

                               Choroby v tehotenstve.

                  Šestonedelie.

                  Čo čaká Vaše bábätko po narodení – moje prvé dni v nemocnici.

Kurz je výbornou psychofyzickou prípravou na pôrod pre tehotné ženy, pričom pripraví na pôrod aj ich partnerov. 

Cieľom predpôrodnej prípravy je informovať:

 • o správnej životospráve a racionálnej výžive v tehotenstve,
 • o pôrode, cisárskom reze,
 • o dojčení a dôležitosť materského mlieka pre zdravie dieťaťa,
 • o psychomotorickom vývoji dieťaťa  a jeho pozitívnej stimulácii.

Na webovej stránke NKO https://nemocnicakomarno.agel.sk/pracoviska/oddelenia/oddelenie-neonatologie/diskuze.html je vytvorená  online  poradňa dojčenia. Na otázky ohľadne správnej techniky dojčenia budú odpovedať skúsené laktačné poradkyne a sestry novorodeneckého oddelenia do 24 hodín.

3. Od roku 2018 organizuje nemocnica pre deti zo základných škôl deň otvorených dverí.

Garant: Beata Farkašová

Nemocnica AGEL Komárno ročne organizuje  Deň otvorených dverí pre detí z miestnych základných škôl. V priestoroch parku nemocnice boli pripravené stanovištia, kde im  sestry a lekári predviedli ošetrovanie rán,  odmerali krvný tlak  za aktívneho podielu detí. Deti najviac zaujala    prehliadka sanitky a možnosť  si vyskúšať oživovanie  a masáž srdca na figuríne.

Cieľom je vzdelávanie detí v rámci zdravotníckej osvety, poukázať na  prácu zdravotníckeho personálu a dôležitosť predchádzania úrazom.

4. Pri príležitosti Svetového dňa zdravia sa nemocnica zameriava na zvýšenie informovanosti o zdraví a o zdravom životnom  štýle.

Garant : PhDr. Bozsaky Csaba

Každý rok si 7. apríla pripomíname Svetový deň zdravia, ktorý sa zameriava na zvýšenie informovanosti o zdraví a zdravom životnom štýle. Do kampane s témou „Zdravie pre všetkých“ sa zapojila aj Nemocnica AGEL Komárno.

Pacienti a klienti absolvovali bezplatné vyšetrenia na urgentnom príjme  ako  meranie krvného tlaku, hladiny cukru v krvi, saturácie kyslíka. Po nameraných vyšších hodnotách boli odborným personálom poučení o ďalšom postupe.

Cieľom je prevencia kardiovaskulárnych ochorení, včasne odhalenie možných zdravotných ťažkosti.

5. Canisterapia – na oddelení dlhodobo chorých

Garantom : PhDr. Anna Rybková

Nemocnica AGEL Komárno neustále zlepšuje podmienky pre pacientov a prináša i netradičnejšie novinky, akou je aj animoterapia. Oddelenie dlhodobo chorých v rámci canisterapie  privítalo štvornohého liečiteľa -  je to forma liečby a terapie, ktorá využíva interakciu medzi ľuďmi a vyškolenými psíkmi. Jej hlavným cieľom je za pomoci psíka rozvíjať a udržiavať u pacientov schopnosť komunikovať  a sústrediť sa, zlepšiť ich duševnú pohodu . Vďaka pozitívnej spätnej väzbe od pacientov vieme, že terapia je žiadaná a plánujeme v nej pokračovať .

Cieľom projektu je emočná podpora, odvedenie pozornosti od ochorenia, zmierniť pocit izolácie a podpora sociálnej interakcie a komunikácie.

6. Podpora duševného zdravia – klinický psychológ pre zamestnancov NKO

Garant : MUDr. Vladimíra Némethová

Poskytnutie poradenstva a podpory zdravotníkom, pri zvládaní akútnej stresovej reakcie či príznakoch syndrómu vyhorenia. 

Krátkodobé projekty:

1.Svetový deň hygieny rúk

Garant : PhDr. Eleonóra Mészaros

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk sa na pediatrickom oddelení uskutočnila praktická ukážka správneho umývania rúk so zapojeným hospitalizovaných detí .

2.Organizovanie športového podujatia pre zamestnancov.

Garant : Mgr. Miroslav Jaška, MPH

V máji sa uskutočnil športový deň pre zamestnancov NKO – pohybom ku zdraviu. Pravidelná fyzická aktivita zlepšuje zdravie a znižuje riziko vzniku mnohých chorôb, pohyb zlepšuje kvalitu nášho života.

Pripravovaný dlhodobý projekt

 Zásady správnej hygieny rúk u detí

Garant : PhDr. Eleonóra Mészaros

Nemocnica pripravuje projekt „Hygiena rúk detí“ . Boli oslovené základné školy a materská škôlka. Zámerom projektu je poskytnutie teoretických vedomostí a praktických zručností  v rámci hygieny rúk.

Cieľom je poukázať, že správna hygiena rúk patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie nákaz.