Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Nemocnica

Nemocnica Komárno s viac ako 122-ročnou históriou je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110 tis. obyvateľov spádového územia okresu Komárno.

Odbornú zdravotnú starostlivosť poskytujeme našim pacientom na 11 lôžkových oddeleniach, 3 jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), v 25 ambulanciách a 8 oddeleniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek.V roku 2023 pracovalo v Nemocnici Komárno 626 zamestnancov. Celkovo bolo na 303 lôžkach hospitalizovaných 11 596 pacientov a ambulantne ošetrených pacientov bolo  135 967.

Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. je zaradená podľa kategorizácie OSN s rozhodnutím MZSR č. S27335-2022-OKÚSN-17 zo dňa 22.12.2023 do II. kategórie nemocníc v tomto čase schválenými doplnkovými programami II. úrovne v chirurgii kože, podkožia a prsníka a klinickej onkológie a III. úrovne v internej medicíne, paliatívnej medicíne, rehabilitačnej / doliečovacej starostlivosti a radiačnej onkológie. 

Strategické smerovanie nemocnice je už dlhšie podporované, či už investíciami z vlastných zdrojov do rozvoja nemocnice alebo aj vybudovaním Urgentného príjmu s 3 operačnými sálami spolufinancovaného z veľkej časti z prostriedkov EŠIF prostredníctvom IROP. Investície smerujú k vybudovaniu nemocnice s adekvátnym priestorovým a hygienickým vybavením, do ktorého za posledných 5 rokov investovala nemocnica cez 22 mil. €. Súčasne má adekvátny personál k sústavnému plneniu požiadaviek ohľadne personálneho zabezpečenia, čo je nevyhnutným predpokladom riadneho fungovania.  

V nemocnici Komárno si poistenci Union zdravotnej poisťovne môžu vybrať z množstva výhod.
Viac informácií o výhodách nájdete tu.