Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Ústavná lekáreň

Pracovná doba:
Po - Pi:  7.00 – 15.30


Úlohou Nemocničnej lekárne Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. je zabezpečenie komplexnej ústavnej lekárenskej starostlivosti pre danú nemocnicu. Zriadená bola v roku 1992 a od tohto času zabezpečuje v súlade s požiadavkami na Správnu lekárenskú prax (Vyhláška MZ SR č. 129/2012) a Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach:

  • nákup, skladovanie a výdaj liekov, diagnostík a zdravotníckych pomôcok pre jednotlivé lôžkové oddelenia a pre ambulancie nemocnice,
  • individuálnu prípravu liekov na žiadanky nemocnice; kontrolnú činnosť v zmysle platných predpisov (Slovenský liekopis, Slovenský farmaceutický kódex),
  • informačnú a konzultačnú činnosť v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok.

Nemocničná lekáreň má tri oddelenia:

  • Oddelenie klinickej farmácie
  • Oddelenie prípravy liekov
  • Oddelenie zdravotníckych pomôcok.

Hlavné poslanie nemocničnej lekárne je zabezpečenie účelnej a efektívnej, t.j. racionálnej farmakoterapie. Je vydaný Nemocničný liekový formulár, ktorý je podľa platnej kategorizácie a aktuálnych cenových ponúk neustále aktualizovaný. Snaha je, aby bol zabezpečený pacientovi bezpečný, účinný a kvalitný liek v prospech farmakoekonomiky, cieľom čoho je dosiahnutie maximálnej odbornej úrovne liečby pri jej všeobecnej dostupnosti a minimálnej nákladovosti. Bežne sa sleduje spotreba niektorých vybraných skupín liekov, ako sú napr. antibiotiká, cytostatiká, LMWH, kontrastné látky a vyhodnotí sa podľa požiadavky vedenia nemocnice.

V roku 2010 sa komárňanská Nemocničná lekáreň dostala medzi Výučbové lekárne, a tak študentom farmácie zabezpečuje odbornú prax. Garantom je vedúci farmaceut lekárne. Začiatkom roka 2011 bola podpísala zmluva medzi lekárňou a Farmaceutickou fakultou UK Bratislava, na základe čoho bola zaradená do projektu Excelentná lekáreň. Cieľom tohto projektu je zabezpečiť efektívnu spoluprácu medzi FaF UK a jednotlivými pracoviskami.