Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Pracoviská

Nemocničná lekáreň s oddelením výdaja verejnosti

Pracovná doba:
Po - Pi:  7.00 – 15.30

Oddelenia lekárne:

 • Oddelenie výdaja verejnosti, kontakt: 035/7909163 alebo 0907/756893, mail:lekaren@nko.agel.sk, v budove T                                                                                                                                                     Prevádzková doba: pondelok – piatok 07:30 – 16:00
 • Oddelenie klinickej farmácia: 035/7909441 alebo 035/7909442
 • Oddelenie zdravotníckeho materiálu: 035/7909315
 • Oddelenie prípravy humánnych liekov
 • Oddelenie prípravy sterilných humánnych liekov
 • Oddelenie prípravy cytostatík: kontakt 035/7909812, mail: cytostatika@nko.agel.sk , v budove R

Nemocničná lekáreň je neoddeliteľnou súčasťou ústavného zdravotníckeho zariadenia, ktorá na základe objednávky pripravuje a vydáva humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny oddeleniam vlastného ústavného zdravotníckeho zariadenia alebo inému ústavnému zdravotníckemu zariadeniu. Poskytuje lekárenskú starostlivosť vrátane individuálnej prípravy liekov pre ústavné zdravotnícke zariadenie. Vydáva poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny na základe objednávky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zdravotnej poisťovne, ak humánny liek alebo zdravotnícku pomôcku obstarala zdravotná poisťovňa podľa osobitného predpisu.

Lekárenská starostlivosť zahŕňa:

 1. zabezpečovanie, uchovávanie, prípravu, kontrolu a výdaj liekov,
 2. zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj zdravotníckych pomôcok,
 3. zhotovovanie zdravotníckych pomôcok na mieru a ich výdaj
 4. zabezpečovanie a výdaj dietetických potravín,
 5. poskytovanie odborných informácií a rád o liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách potrebných na kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa bezpečnej a racionálnej liekovej terapie,
 6. dohľad nad liekmi a dohľad nad zdravotníckymi pomôckami,
 7. zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj doplnkového sortimentu,
 8. vykonávanie fyzikálnych a biochemických vyšetrení zameraných na primárnu prevenciu a sledovanie účinnosti a bezpečnosti farmakoterapie, ktoré si nevyžadujú ďalšie laboratórne spracovanie v závislosti od epidemiologickej situácie.

Na Oddelení prípravy humánnych liekov sa pripravujú lieky podľa lekárskeho predpisu (individuálna príprava), liečivé prípravky podľa unifikovaných predpisov, ktoré sú zahrnuté do receptárov, liečivé prípravky do zásoby, tak aby spĺňali požiadavky na farmaceutickú kvalitu a požiadavky Európskeho liekopisu, liekopisu členského štátu Európskej únie alebo Slovenského farmaceutického kódexu. Pripravujú sa kapsule, prášky, roztoky na vonkajšie a vnútorné použitie, liečivé peny, emulzie, suspenzie, krémy, masti, pasty, čapíky, globule, pastilky.

Oddelenie klinickej farmácie zabezpečuje lieky, infúzne roztoky, enterálnu a parenterálnu výživu hospitalizovaným pacientom. Taktiež zabezpečí lieky v režime mimoriadny dovoz. Poskytuje klinicko – farmaceutické služby, ako interpretáciu výsledkov terapeutického monitorovania liekov (TDM), posúdenie farmakoterapie hospitalizovaným pacientov (hodnotenie liekových interakcií, nevhodné lieky u starších..). 

Na Oddelenie prípravy sterilných humánnych liekov sa pripravujú očné kvapky s obsahom pilokarpínu, homatropínu a povidónu. 

Oddelenie zdravotnícky pomôcok zabezpečí zdravotnícke pomôcky hospitalizovaným pacientom. Taktiež diagnostiká in vitro pre Oddelenie klinickej biochémia a pre Oddelenie hematológie a transfuziológie.

Na Oddelení prípravy cytostatík sa pripravujú cytostatiká za aseptických podmienok hospitalizovaným aj ambulantným pacientom v súlade s požiadavkami na Správnu lekárenskú prax a na Správnu výrobnú prax ako zvlášť náročné liekové formy. Cytostatiká sa pripravujú v tzv. podtlakovom izolátore typu Envair CDC-F 2G2D pod dohľadom farmaceuta. Pri príprave cytostatík sa používa tzv.  uzavretý systém, ktorý eliminuje kontamináciu prostredia pred nebezpečnými látkami. Tento mechanicky uzavretý systém slúži pre bezpečnú manipuláciu s cytostatikami, minimalizuje ohrozenie personálu počas prípravy, počas transportu chráni prípravok pred vonkajšou kontamináciou a v neposlednom rade zabezpečuje bezpečnosť pacienta, Objednávka a preskripcia cytostatických liečob prebieha elektronicky pomocou sw  Sophis. Centralizovaná príprava cytostatík garantuje maximálnu bezpečnosť pre zdravotnícky personál, ktorý prichádza do styku s chemoterapiou. Zabezpečuje pre pacienta asepticky pripravovaný liek vysokej kvality a v neposlednom rade efektívne využívanie klinických balení. 

Pohotovostná služba

Zásobovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia v čase mimo riadnej prevádzky zabezpečuje lekárenská pohotovostná služba v nemocničnej lekárni na základe harmonogramu (dostupné na intranete nemocnice).