Logo

Vy a Vaše zdravie Sme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Nemocnica

Napísali ste nám


Poďakovanie- Oddelenie gynekológie

29.8.2020

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým na oddelení gynekológie, pre ich profesionálny, ľudský a priateľský prístup. Veľká vďaka pánovi primárovi, za jeho pomoc, prístup a vysvetlenie. Škoda že na Slovensku nie je viac takých lekárov ako u Vás na oddelení.

Ďakujem Judita


Poďakovanie- FRO

21.8.2020

Ďakovný list

primárke oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Zlatici Petrányiovej, všetkým sestričkám, ošetrovateľom a fyzioterapeutickým pracovníkom ďakujem za ochotu, aktívnu pomoc, ľudský prístup a čas, ktorý ste nezištne venovali v mesiaci júl 2020 môjmu otcovi Štefanovi Cséplövi, počas jeho hospitalizácie na oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Nemocnici AGEL Komárno.

Pani primárka, vážim si Vašu neľahkú prácu a prácu celého Vášho obetavého kolektívu a ešte raz Vám ďakujem za Váš podiel pri lekárskej starostlivosti o môjho otca. Aj vďaka Vašej odbornosti a cenným informáciám, ktoré ste mi poskytli, môj otec lepšie zvláda chorobu, s ktorou sa on ako aj celá moja rodina učíme žiť.

Pani primárka prajem Vám a celému Vášmu kolektívu, hlavne veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov.

S úctou a vďakou

Ing. Laura


Poďakovanie - Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

20.8.2020

Ďakujem za príkladný prístup, ústretovosť, citlivosť pri ošetrení a následnej starostlivosti poskytnutej u Vás v dňoch 25.7. a 26.7.2020 môjmu vnukovi Adriánovi Dolinayovi.

Prajem Vám spokojných pacientov, rodinných príslušníkov a všetko dobré v pracovnom a v súkromnom živote.

Pani Elka

 


Poďakovanie - Centrum pre poruchy rovnováhy

16.7.2020

Chcel by som sa touto cestou poďakovať a vyjadriť veľký obdiv a vrúcné poďakovanie za veľmi profesionálny a ľudský prístup v Centrume  pre poruchy rovnováhy a to pani MUDr. Ivete Csekesovej a sestre Márii Molnárovej za vysoko detailné informácie o mojom zdravotnom stave, taktiež musím zdôrazniť, že s takou profesionalitou, ochotou a ľudskosťou som sa v našom zdravotníctve ešte nestretol. Prajem celému vedeniu a personálu len to najlepšie a mnoho ďalších úspechov vo Vašej práci, kde sa podieľate na záchrane ľudských životov.

S pozdravom

pac. Dušan


Poďakovanie - Centrum pre poruchy rovnováhy

8.7.2020

Dňa 8.7.2020 som absolvovala vyšetrenie vo Vašej nemocnici v Centre pre poruchy rovnováhy.

Veľmi si vážim pani prímarku MUDr. Csekesovú, ale aj všetky sestričky, za ich vzorné správanie za ich odbornosť, ochotu a ľudský prístup k pacientom. Za všetko im aj celému vedeniu Vašej nemocnice chcem vyjadriť môj obdiv, ale najmä úprimné a srdečné poďakovanie.

Pac. Mária

 


Poďakovanie pre riaditeľa

6.5.2020

Vážený pán riaditeľ

Touto cestou by som Vám chcela vyjadriť nesmiernu vďaku. Vlani sme mali možnosť sa stretnúť osobne na Dni spolupatričnosti, keď sme s našou firmou Allianz-Slovenská poisťovňa  čistili areál a Detské oddelenie. Postarali ste sa o nás veľmi ľudsky a boli sme veľmi radi, že sme mohli pomôcť.

Píšem Vám ako súkromná osoba v mene rodiny, ktorá sa Vám chce poďakovať za Vašu ochotu, ľudský prístup a pomoc v našej situácii. Opäť sa mi to potvrdilo, že človek profesionál na správnom mieste s veľkým srdcom. Vďaka patrí aj Vaším spolupracovníkom. Mala som hospitalizovaného otecka na internom oddelení a taktiež na oddelení ODCH.

Veľmi pekne ďakujem Katarína


Poďakovanie pre onkologické oddelenie

6.4.2020

Na onkologickom oddelení som bola hospitalizovaná 5 týždňov od 5.3.2020-8.4.2020. Chcem vyjadriť úprimnú vďaku celému kolektívu lekárov, pánovi primárovi MUDr. Demeterovi za vysokú odbornosť a profesionálny prístup k pacientom, hlavnej sestre a ostatným sestričkám za ochotu ľudskosť a milý prístup nielen ku mne, ale i k ostatným veľmi ťažko chorým pacientom. Poďakovanie patrí aj diétnej sestre ktorej zásluhou som dostávala stravu prislúchajúcu mojim vedľajším diagnózam (celiakii, cukrovke), upratovačkám- ktér v čase corona vírusu boli fyzicky veľmi vyťažené a vďaka patrí aj rádiologickým zamestnancom , za odborný a ľudský prístup.

Ešte raz úprimne ďakujem a prajem Vám v tejto neľahkej práci veľa síl, trpezlivosti a hlavne zdravia

 


Poďakovanie pre onkologické oddelenie

13.2.2020

Dňa 30.1.2020 sa u mňa po rádioterapii objavili kŕčovité bolesti brucha a vysoké teploty. Bol som hospitalizovaný na lôžkovom onkologickom oddelení, kde v priebehu 2 dní sa všetky problémy stratili, vďaka prístupu a odbornosti skvelého personálu, ktorý ako sa zdá nechodí sem iba "do práce" ale chodí sem preto, aby ľuďom pomohol.

Ste perfektní a ja Vám z celého srdca ďakujem

Pacient z izby č. 2 Ján


Poďakovanie pre onkologické oddelenie

10.2.2020

Touto cestou sa chcem poďakovať za Vašu starostlivosť na onkologickom lôžkovom oddelení v Komárne, kde som strávila 5  týždňov bez rodiny, ktorú ste mi Vy všetci nahradili. Chcerm sa poďakovať všetkým sestričkám za ich dobrý prístup a vďaka tomuto prístupu sa to dalo lahšie zvládnuť. Ďakujem pánovi primárovi Demeterovi, pani doktorke Mrázovej, doktorovi Shlyakhtovi, izbovej doktorke Zsapkovej, vrchnej sestre Atkáryovej. Chcela by som poďakovať dietnej sestre za milý prístup. Strava bola dobrá, chutná a porcie  boli dostačujúce. Hygiena je na vysokej úrovni, izby čisté aj podlahy, sprchy čisté aj sociálne zariadenia. O tieto zariadenia sa starali pani Matiašová a pani Toma. Ďakujem aj ošestrovateľom , hlavne pánovi Sobotkovi, ktorý je veľmi milý a pracovitý.Počas môjho pobytu patrí taktiež vďaka pracovníkom rádioterapie za ich dobrý prístup a starostlivosť o onkologických pacientov.

Ďakujem pacientka Gizela


Poďakovanie pre onkologické oddelenie

29.1.2020

Ďakujeme celému personálu na lôžkovom oddelení. Strávila som s Vami pre mňa dlhých 5 týždňov, ale Vašm profesionálnym prístupom celého kolektívu som to zvládla. Starostlivosť, hygiena a milé slovo sprevádzalo ma každý deň. Vďaka lekárom, sestrám, ošetrovateľom, rádioterapeutom, upratovačkám teda celému kolektívu lôžkového oddelenia onkológie.

Pacientka z izby č. 3 Stanislava


Poďakovanie pre oddelenie gynekológie a pôrodníctva

27.1.2020

Milí zamestnanci gynekológie a pôrodníctva

Ďakujeme veľmi pekne za Vašu pomoc, za starostlivosť a za milé slová pri narodení našej dcérky Esztery.

Ďakujeme rod. Bujnová


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

10.1.2020

Ďakujeme pekne za krátku ale spoľahlivú starostlivosť, ktorú ste poskytli našej dcérke Hannah. Celému tímu za milé slová na povzbudenie,sestričkám, ktoré ste sa starali od 9.1.2020-10.1.2020 o moju dcéru. Poďakovanie patrí aj pánovi doktorovi Lisziczkému za jeho prístup a profesionalitu. 

Ďakujeme rodina Földesová


Poďakovanie pre onkologické oddelenie

7.1.2020

Vaša pacientka, ktorá bola na lôžkovom oddelení hospitalizovaná od 21.10.2019-25.11.2019 sa chcem touto cestou srdečne poďakovať. Poďakovanie patrí Vám všetkým počnúc pánom prímarom končiac pani upratovačkami a nevinímajúc ani rádiodiagnostickými pracovníkmi. Boli ste všetci 5 týždňov mojou najbližšou rodinou. Ďakujem Vám všetkým za ľudský prístup, milé slová a starostlivosť. Hygiena je na vysokej úrovni, čisté prádlo, čisté podkahy, čisté sprchy, na izbách čisté stoly čisté umyvadlá a všetko čo k tomu patrí. Strava bola vynikajúca chuťovo aj množstvo postačujúce a načas podávané. Tak Vám všetkým ešte ratz srdečne ďakujem a prajem Vám do budúcna dobré zdravie, šťastie, veľa lásky .

Pacientka Judita


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

10.12.2019

Dňa 3.12.2019 som bol hospitalizovaný na chirurgickom oddelení. Chcem sa poďakovať MUDr. Matúšovi Pisárovi a celému personálu chirurgického oddelenia taktiež JIS - chirurgii. Bol som veľmi spokojný počas pobytu na oddelení .

Ešte raz veľmi pekne ďakujem.

Pacient Ján


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

15.11.2019

Dňa 6.11.2019 som bol hospitalizovaný na chirurgickom oddelení nakoľko som 29.10.2019 utrpel úraz - zlomeninu päty.V ten istý deň ma aj operovali.Trpím panickým strachom, teda môj strach od operácii bol už od začiatku veľký.Už v prijímacej kancelárii som sa príjemne prekvapil ako sa  personál veľkou oddanosťou správal ku mne.

Chcel by som sa poďakovať sestrám, ošetrovateľom za ich milý prístup ku mne, za poskytnutú starostlivosť počas 5 dní na chirurgickom oddelení. Pomáhali mi vo všetkom, podporovali ma, pričom mi pomohli aj v takých veciach čo nebola ich povinnosť. Boli ku mne ústretoví, úctiví, milí.

 V ich povahe som zistil, že sú to ľudia chápaví, a úctiví voči pacientom. Takisto chcem poďakovať upratovačkám, ktoré po celú dobu sa starali aby bola čistota na oddelení.

Hlavné poďakovanie patrí lekárom,ktorí ma 5 dní ošetrovali. Zaslúžili by si aby som si zapamätal ich mená, za ich profesionálnu prácu. Nielen ich odborný prístup k mojej osobe, ale cením si že som dostal od nich pochopenie, vieruhodnosť a profesionálnu opateru.

Zvlášť by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí boli prítomní pri mojej operácii. Najväčšie uznanie patrí MUDr. Liszeckému, ktorý ma operoval , za jeho vysokú odbornosť, opateru a za všetko čo mi poskytol. Už pri predoperačnom vyšetrení bolo na vidno, že sa podujal na neľahkú operáciu. Moja operácia trvala 5 hodín. Akokoľvek sa bude vyvíjať moje uzdravenie, som si istý , že pán MUDr. Liszecký odviedol perfektnú prácu.

Dúfam že čoskoro nebudem potrebovať Vaše služby, ale ak áno určite sa obrátim na Vás bez obáv, lebo si uvedomujem, že budem v najlepších rukách.

Veľmi pekne ďakujem.

Pacient David

 


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

24.10.2019

Vážená pani primárka MUDr. Hanáčková, ošetrujúci lekári, sestričky, zdravotnícki pracovníci!

Vyslovujem veľkú vďaku a uznanie všetkým zamestnancom neurologického oddelenia, p.primárke MUDr. Eve Hanáčkovej , p. MUDr. Balkovi za dôstojný a trpezlivý prístup, dôslednosť a starostlivosť počas mojej hospitalizácie na tomto oddelení.

Som presvedčená, že pocit bezpečia a spokojnosti v príjemnej atmosfére v značnej miere prispieva k úspešnému uzdraveniu pacientov.

Prajem celému oddeleniu dobré zdravie, vytrvalosť, veľa pracovných úspechov a samozrejme ocenenie ich obetavej práce.

S úctou

Pacientka Edita

 


Poďakovanie pre interné oddelenie

22.10.2019

V nemocnici som bol hospitalizovaný na oddelení vnútorného lekárstva a geriatrie.Chcem prejaviť zdravotníckemu personálu, t.j. lekárom, sestrám, ošetrovateľom, sanitárom moju úplnú spokojnosť, kvalitné, odborné a ľudské vykonávanie zdravotníckej starostlivosti. Je vidieť a cítiť, že neberú na ľahkú váhu ich Hipokratovú prísahu.

Úcta a veľká vďaka oddaným zdravotníckym pracovníkom.

Pacient Tibor

 


Poďakovanie pre neurológiu

7.10.2019

Vážená pani primárka,

dovoľte, aby som sa poďakovala Vášmu neurologickému oddeleniu za príkladnú a profesionálnu starostlivosť o môjho syna Karola, počas jeho pobytu na Vašom oddelení. Mimoriadne vyzdvihujem ľudský prístup všetkých zdravotníckych zamestnancov.

Zvlášť patrí poďakovanie Vám pani primárka, príkladný je tiež Váš vzťah ku kolektívu sestier neurologického oddelenia, pre ktorých ste vzorom. Celý kolektív lekárov, sestier, ošetrovateľov vediete k zodpovednému vysoko odbornému prístupu ku chorým.

S úctou

Ďakujem

Matka Anna


Poďakovanie pre neonatológiu

30.8.2019

Milý tím sestričiek novorodeneckého oddelenia.

Už po druhý krát som mala to šťastie zažiť príchod dieťatka obklopená toľkou starostlivosťou a nehou.  Nebudem každému zvlášť ďakovať, lebo ste všetky úžasné a je radosť vidieť, že pre mnohých je toto povolanie poslaním a nie iba prácou.

Ďakujem za Vašu obetavosť, trpezlivosť, úsmev a pekné slovo.

S pozdravom Anikó G.


Poďakovanie pre Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie

13.8.2019

Od 22.5.2019 som podstúpila 2-týždňovú liečbu na oddelení radiačnej onkológie. Touto cestou by som sa chcela z celého srdca úprimne poďakovať celému tímu radiačnej onkológie pod vedením primára MUDr. Demetera,MBA nielen za ich odborný prístup, ale aj za starostlivosť, obetavosť a ľudský prístup. Ich láskavé a povzbudivé slová mi pomohli prekonať obrovský strach z liečby, ktorú som mala podstúpiť. Sú nielen špičkoví odborníci, ale sú aj úžasnými psychológmi.

Všetkým patrí OBROVSKÉ ĎAKUJEM.

Želám Vám všetkým hlavne pevné zdravie, lebo je najvzácnejšie.

S úctou Mária D., z Trnavy

 


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

19.6.2019

Touto cestou sa chcem zo srdca poďakovať MUDr. Štefanovi Kovácsovi, cievnemu chirurgovi, ako aj primárovi chirurgického oddelenia MUDr. Gustávovi Škodáčekovi a celému personálu chirurgického oddelenia za ich obetavú prácu počas mojej hospitalizácie, za ich ľudskosť a profesionálny prístup. Bola som nesmierne spokojná v rukách takých odborníkov, ktorí urobili maximum pre záchranu mojej nohy a prinavrátili mi nádej vyliečiť sa. Som diabetička na inzulíne a v mojom  prípade by nejeden chirurg amputoval končatinu namiesto jej záchrany. No profesionáli ako chirurgovia v komárňanskej nemocnici sa nevzdali  záchrany môjho chodidla a urobili všetko pre jeho záchranu, za čo im chcem touto cestou vyjadriť nesmierne poďakovanie. Poďakovanie patrí aj celému personálu chirurgického oddelenia, ktorí sa o mňa denno denne starali počas mojej dlhodobej hospitalizácie. Ich empatia, trpezlivosť a nesmierna obetavosť, ako aj profesionalizmus mi pomohol prekonať dni strávené na tomto oddelení. Ešte raz veľké ĎAKUJEM!

S úctou a poďakovaním Beáta B.


Poďakovanie pre interné oddelenie

15.5.2019

Veľmi pekne ďakujem celému personálu za príkladnú starostlivosť a opateru počas môjho pobytu od 3.2.2019 do 7.2.2019.

Prajem Vám veľa zdravia, úspechov a trpezlivosti vo Vašej náročnej práci.

S pozdravom

Amália N.


Poďakovanie - OHTK

15.5.2019

Dobrý deň prajem,

nedávno som vo Vašej nemocnici absolvovala odber kostnej drene.

Chcela by som vyjadriť veľké ĎAKUJEM zato, že u Vás pracuje pani primárka MUDr. Radi Enikö. Je to človek, aký sa len tak bežne, žiaľ v zdravotníctve nevidí. Moje zdrav otné problémy začali už dávno, prešla som si rôznymi odbermi, biopsiami, hospitalizácia. Mám 32 rokov a takmer 15 rokov už doslova "behám" po rôznych oddeleniach, nemocniciach. Až nastala nutnosť absolvovať tento odber, ktorého som sa nesmierne bála. Pátrala som všade, písala, zisťovala kde by boli ochotní spraviť tento zákrok v narkóze. Nikde som sa však s pochopením nestretla. Nakoniec som skúsila Vašu nemocnicu. Pani prímarka OHTK bola nesmierne ochotná, milá, všetko vybavila napriek tomu, že ma nikdy nevidela. Tento prístup, s takým som sa ešte nestretla za tých 15 rokov, ako sa snažila mi pomôcť. Vtedy si tak človek povie, že to zdravotníctvo ešte nemusí byť stratené, keby bolo takých ľudí viac. Tak isto aj všetci na jednodňovej chirurgii boli veľmi príjemní a milí.

Pani primárka je anjel na zemi, vždy jej budem zato vďačná, je to vidieť, že tú prácu miluje, berie ju ako poslanie.Bola som a ešte som v príjemnom šoku. A tak som si povedala, že dnes, v dobe medializácie rôznych káuz v zdravotníctve, by bolo vhodné spomenúť aj tú opačnú stránku.

Želám Vám všetko dobré, veľa spokojných pacientov.

Jana P.

.

 


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

23.4.2019

Touto cestou vyjadrujem poďakovanie chirurgickému oddeleniu, hlavne pánovi Dr. Pokhylchukovi pre jeho odborný prístup, sestričkám pre ich starostlivosť a ľudský prístup. S celkovou starostlivosťou som bol veľmi spokojný. Patrí Vám veľké ĎAKUJEM.

S pozdravom

Tibor S.


Poďakovanie riaditeľovi a pre oddelenie radiačnej onkológie

18.3.2019

Vážený pán riaditeľ

O Vašom oddelení radiačnej onkológie som sa dozvedela od svojho ošetrujúceho lekára MUDr. Matúša Kuniaka a od zamestnankyne Levickej nemocnice pani Mgr. Heleny Dudášovej, MBA.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať Vám pán riaditeľ a taktiež pani Farkasovej, asistentke, ktorá mi ochotne poskytla všetky informácie.

V neposlednom rade moje poďakovanie patrí primárovi radiačnej onkológie MUDr. Pavelovi Demeterovi, MUDr. Eve Mrázovej, technikom, sestričkám, fyzikom a celému tímu oddelenia, ktorí sa o mňa počas mojej liečby ochotne starali ako po profesionálnej tak i po ľudskej stránke.

S úctou Erika J.


Poďakovanie pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

14.10.2018

Dobrý deň touto cestou by som sa chcela poďakovať za úžasný prístup a starostlivosť na gynekologicko- pôrodníckom oddelení. Personál, začínajúc primárom, cez sestričky  až po upratovačky je skvelý. Na oddelení som bola 6 dní a musím povedať, že som bola maximálne spokojná.

Ďakujem Veronika P.


Poďakovanie pre interné oddelenie

2.9.2018

         V nemocnici som bola hospitalizovaná od 17.8.2018-30.8.2018 na Internom oddelení, kde sa o mňa staral kolektív svojim príkladným prístupom k svojej práci, vysokou  odbornosťou a starostlivosťou k pacientovi.

         Patrí veľká vďaka všetkým zamestnancom  tohto oddelenia a želám im veľa úspechov v ďalšej práci.

         Ďakujem Katarína F.

 


Poďakovanie oddeleniu gynekológie a pôrodníctva

3.8.2018

Dňa 3.4.2018 som vo Vašej nemocnici priviedla na svet svoju dcéru Lauru.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať pánovi primárovi gynekologického oddelenia MUDr. Mamoun A.M.Amrovi, pani MUDr. Michaele Stankovej a MUDr. Tomášovi Stankovi, ktorí dohliadli na celý priebeh môjho pôrodu od momentu píjmu na gyn.oddelenia až po samotný pôrod. Veľká vďaka patrí aj pôrodnej asistentke, ktorá mi bola veľkou oporou a pomocou. Ďalej by som rada poďakovala pani primárke novorodeneckého oddelenia MUDr. Moravcovej, poďakovanie patrí  aj sestričkám, ošetrovateľom. Ďakujem za Váš profesionálny, ľudsky no hlavne trpezlivý prístup. Boli ste k nám veľmi milí, láskaví, vždy ochotní poradiť či pomôcť.    
Alexandra M.


 


Poďakovanie Internému oddeleniu

1.8.2018

S touto cestou by som sa chcela poďakovať celému kolektívu Interného oddelenia za obetavú prácu, za ich prístup, láskavosť a všetko čo pre mňa urobili. Ďakujem za ich trpezlivosť a prajem im veľa zdravia a vytrvalosti v práci.

S úctou Žófia L.


Poďakovanie pre oddelenie dlhodobo chorých

29.3.2018

Dobrý deň

 

Týmto by som chcela poďakovať kolektívu oddelenia dlhodobo chorých. Počas môjho pobytu na tomto oddelení bol personál milí, zodpovední a ochotní stále pomôcť. Bola som veľmi spokojná a ďakujem za Vašu starostlivosť.

Eva

 


Poďakovanie pre oddelenie dlhodobo chorých

23.3.2018

Dňa 22.3.2018 som bola prepustená do domáceho liečenia z oddelenia dlhodobo chorých. Touto cestou veľmi pekne ďakujem všetkým lekárom, sestrám, asistentkám, sanitárom, PZP za ochotu, milé slovo a ľudský prístup. V každej osobe som videla veľkú snahu pomôcť chorému človeku. Nie je nič lepšie ako mať pocit istoty, že ste  v dobrých rukách. Tento pocit som mala po celý čas hospitalizácie.

Ďakujem Mária 


Poďakovanie ambulancii vnútorného lekárstva

31.5.2017

Vážený pán riaditeľ,

píšem Vám v mene mojej krstnej mamy, ktorá mala silné bolesti brucha tak sme 11,3,2017 vyhladali lekára. Išli sme na chirurgickú ambulanciu odkiaľ nás poslali na internú ambulanciu nakoľko sme nemali odporučenie. Na internej ambulancii nám otvorila sestrička s úsmevom a uložila moju krstnú mamu na lôžko v ambulancii a poprosila nás o strpenie nakoľko v čakárni boli rýchle sanitky. Touto cestou by som sa chcela poďakovať sestričke Mgr. Žadányiovej Janke za ľudský prístup, prívetivé slovo a odbornú zdravotnú pomoc. Ešte raz vďaka a prajem veľa spokojnýcj pacientov.

 

S pozdravom,

 

Marika K.


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

9.5.2017

Chcela by som vyjadriť obrovskú vďaku pánovi doktorovi Oleksandrovi Kozhaykinovi a celému kolektívu chirurgického oddelenia za ľudský prístup k pacientom, trpezlivosť, starostlivosť a vysokú odbornosť. Ďakujem, že ste ma vyliečili!

S pozdravom

Mária M.


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

9.5.2017

Dobrý deň, 

chcem sa poďakovať za príkladnú starostlivosť a vysokú odbornosť na oddelení chirurgie, špeciálne p. primára ( operácia štítnej žľazy ).

To čo píšete v informačných listoch a časopise môžem potvrdiť - na všetkých úrovniach je na prvom mieste  pacient. 

E.P.

Poďakovanie personálu OHTK

25.4.2017

Vážený personál,

ste úplne skvelí, milí, ústretoví a sympatickí kolektí. Je príjemné a radosť darovať krv u Vás.

Z.P.


Poďakovanie personálu chir. oddelenia

6.4.2017

Vážený pán primár,

v dňoch od 13. 3 - 20. 3. 2017 som bola náhle hospitalizovaná a operovaná na Vašom oddelení s akútnymi problémami so žlčníkom.

Dovoľte, aby som sa touto cestou poďakovala Vašim spolupracovníkom, predovšetkým MUDr. Tiborovi Molnárovi a sestričkám za úžasnú opateru, ľudský prístup a ochotu. Bola som veľmi príjemne prekvapená aj čistotou na oddelení astravou a celkovým stavom Vášho oddelenia ako aj pooperačou starostlivosťou po prepustení z nemocnice.

Ešte raz všetkým ďakujem ta navrátenie môjho zdravia a prajem celému oddeleniu veľa úspechov a dobrých pacientov.

M.V.

V Komárne, 02. 04. 2017

 


Poďakovanie personálu chir. oddelenia

4.4.2017

Dobrý deň.

V dňoch 21.2.2017 do 01.03.2017 som bola hospitalizovaná na zápal hrubého čreva na chirurgií v Komárne. Touto cestou sa chcem poďakovať celému personálu oddelenia chirurgie  za ich starostlivosť. Napriek tomu, že sestričky sú neustále v službe, boli veľmi milé, ochotné a snažili sa o maximum.

Želám celému tímu veľa zdravia, síl a spokojných pacientov.

S pozdravom Ing. L. Silvia


Poďakovanie personálu chir. oddelenia

28.2.2017

Touto cestou by som sa rád poďakoval personálu chirurgického oddelenia a predovšetkým pánovi primárovi MUDr. G.Škodáčekovi za poskytnutie rýchlej lekárskej pomoci. Moja srdečná vďaka patrí aj asistujúcim sestričkám, ktoré sa o mňa starali. Všetkým ďakujem za profesionálny a ľudský prístup.Prajem celej nemocnici hlavne veľa spokojných pacientov. 

Vďačný pacient


Poďakovanie odd. onkológie a radiačnej onkológie

25.1.2017

Od septembra 2016 sa liečim na oddelení klinickej onkológie a radiačnej onkológie.
Chcem sa poďakovať celému kolektívu zdravotníckeho personálu pod vedením pani primárky MUDr. Rosinskej za ich starostlivosť, trpezlivosť, obetavosť, milý a ľudský prístup.
Želám im v novom roku 2017 veľa pevného zdravia, šťastia, porozumenia a veľa síl pri ich namáhavej práci na tomto oddelení.
S úctou Michal A. zo Ž.


Poďakovanie oddeleniu chirurgie

9.11.2016

Touto cestou sa chcem z úprimného srdca poďakovať celému chirurgickému oddeleniu v Komárne za ich obetavú prácu, ktorú prejavili mojej matke .

Renáta V. dcéra Terézie N.

ĎAKUJEM!


Poďakovanie - neurológia

5.10.2016

Dovoľte mi, aby som sa totou cestou poďakovala celému Neurologickému oddeleniu za príkladnú starostlivosť oboch mojich rodičov Jána A. a Rozálie A. pri každej jednej hospitalizácii a vyslovila im vrúcnu vďaku . Veľká vďaka patrí aj celému tímu FRO odd. A dovoľte mi , aby som sa poďakovala aj pani PhDr. Zlatici Halmovej, MPH a za všetko, čo pre mňa spravila. 

S pozdravom Lea A. 


Poďakovanie

4.7.2016

Dovoľte mi vysloviť úprimné slová vďaky celému kolektívu Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny v Komárne zá príkladnú starostlivosť o môjho manžela, Ľudovíta T. .

Dňa 14.6.2016 sa stala tragická dopravná nehoda pred Kolárovom, pri ktorej môj manžel utrpel veľmi vážne zranenia. Počas šiestich dní jeho hospitalizácie na oddelení ARO sa o neho príkladne staral celý kolektív, poskytli mu maximálnu starostlivosť. Boli úprimní, ľudskí, láskaví a vykonali všetko, čo bolo v ich silách. Poďakovanie patrí aj lekárom a zdravotníckemu personálu, ktorí prichádzali z iných oddelení, zúčastňovali sa konzílií, plánovali ďalšiu liečbu a podieľali sa na jeho ďalších vyšetreniach. Žiaľ, napriek ich snahe môj manžel svojim zraneniam podľahol. Môj žiaľ je o to väčší, že nehoda sa stala pri výkone pracovných povinností môjho manžela a v deň, keď sme zavŕšili 30. výročie našej svadby. Prišli sme tak o výborného manžela a starostlivého otca. Rada by som sa poďakovala i mojim spolupracovníkom, celému kolektívu Pediatrie v Komárne, ktorí sa snažili držať ma nad vodou a boli mi oporou v týchto ťažkých časoch.

Jana T. s rodinou


Poďakovanie personálu oddelenia neonatológie

29.6.2016

... egy csodás csapatnak a Komáromi kórházban...

Kedves nővérkék,

csak egy nagy köszönetet szeretnék mondani. Csodás csapat voltak, és az önök lelkes és kedves hozzáálasukra mindig emlékezni fogok. Köszönöm a törődés ♥.

Köszönjük

Anikó és lánya Kitty

 


Poďakovanie personálu oddelenia neonatológie

29.6.2016

Ďakujeme celému kolektívu za pomoc a ochotu!

Katka, Tomáš, Alexandra a Oliver


Poďakovanie - Oddelenie radiačnej onkológie

23.5.2016

Vážený pán Riaditeľ. Chceme vyjadriť poďakovanie za starostlivosť ktorá bola poskytnutá našej mamičke Alžbete N. na oddelení  radiačnej onkológie.Chceme poďakovať celému kolektívu lekárov,sestier a ošetrovateľov za príkladnú starostlivosť ktorá jej bola poskytnutá v jej ťažkom stave.

Ešte raz ďakujeme.
Jozef N. s rodinou


Poďakovanie pre oddelenie vnútorného lekárstva

10.11.2015

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať celému oddeleniu vnútorného lekárstva za starostlivosť o môjho otca Dominika počas jeho dlhšej hospitalizácie na tomto oddelení. Poďakovanie za vysokoodbornú a fantastickú starostlivosť a ľudský prístup patrí hlavne pánovi primárovi MUDR. Lackovi, pánovi doktorovi MUDr. Babincovi a všetkým lekárom na tomto oddelení, ďalej všetkým sestričkám, ošetrovateľom a ošetrovateľkám a celému personálu na tomto oddelení za ich obetavú prácu, ľudský prístup a výbornú starostlivosť. Nesmierne si vážime ich prácu a vyslovujeme ĎAKUJEM za stabilizovanie zdravotného stavu môjho otecka.

S úctou
Dcéra Mária a manželka Mária


Poďakovanie pre oddelenie vnútorného lekárstva

23.10.2015

Ďakujem veľmi pekne personálu oddelenia vnútorného lekárstva za starostlivosť o môjho strýka Dominika počas hospitalizácie. Lekárom za profesionálny a láskavý prístup, sestričkám a sanitárom za trpezlivosť a skvelú starostlivosť, pani upratovačkám za precízne upratovanie. Moje poďakovanie patrí aj pani námestníčke riaditeľa pre ošetrovateľstvo PhDr. Zatici Halmovej, MPH za skvelú manažérsku prácu.

RNDr.Ela K


Ďakujeme za záchranu života našej mamičky

19.10.2015

Ďakujeme za záchranu života našej mamičky p. Magdalény Z. MUDr. Rudolfovi Pelikánovi MPH, ako aj primárom oddelenia ARO, geriatrického oddelenia, oddelenia vnútorného lekárstva, oddelenia dlhodobo chorých ako aj ostatnému zdravotnému personálu nemocnice za následnú starostlivosť.

Dcéry Magdaléna a Agáta a syn Jozef.


Poďakovanie pre oddelenie vnútorného lekárstva

19.10.2015

Všeobecná pochvala celému personálu za príkladnú odbornú a aj ľudskú starostlivosť. Zvlášť chválime prácu a prístup izbovej lekárky MUDr. Nikolety Ulrichovej.

S úctou ďakujeme
Jozef M. a Barnabáš I.


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

12.10.2015

Chcela by som sa poďakovať primárovi Dr. G. Škodáčekovi a jeho personálu, sestričkám za mimoriadnu starostlivosť, láskavosť a profesionálny prístup počas mojej hospitalizácie v mesiaci august 2015.

S vďakou
Terézia V.


Poďakovanie pre oddelenie vnútorného lekárstva

9.10.2015

Som pacientkou interného oddelenia komárňanskej nemocnice. Dostala som sa sem sanitkou, vo veľmi zlom bezvedomom stave. Touto cestou by som rada vyjadrila svoju vďaku pánovi primárovi, ktorý mi pomohol. Takisto vyjadrujem svoju vďaku lekárkam i zdravotným sestričkám oddelenia. Obdivujem ich trpezlivosť, ich pozitívny prístup k pacientkám, či je deň, alebo noc, ony stále - stále sú pri nás a poskytnú nám pomoc. Som veľmi vďačná pánovi primárovi, že sa mu podarilo stabilizovať môj zdravotný stav.

Môj zdravotný stav sa deň čo deň zlepšuje, ešte sa mi točí hlava, špatne chodím, musím dávať pozor, aby som nespadla. Nakoniec ďakujem pánovi primárovi, pani doktorke, ako aj sestričkám oddelenia za ich obetavú prácu, za ich humánny prístup, za ich milý pohľad, ktorý v mojej duši vzbudí upevnenie a zlepšenie zdravotného stavu.


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

30.7.2015

Pred týždňom ma operovali na chirurgii u Vás v Komárne a týmto by som sa chcela zo srdca poďakovať pánovi primárovi Škodáčekovi a pánovi doktorovi Oleksandrovi Kozhaykionvi za ľudský prístup k pacientom, trpezlivosť a vysokú odbornosť. Prosím Vás, aby ste pánovi doktorovi pretlmočili moju hlbokú vďaku.

S úctou, Vaša pacientka Veronika K. z Hurbanova


150706 JZS

6.7.2015

Rada by som vyjadrila svoju úprimnú spokojnosť s personálom na oddelení jednodňovej starostlivosti. Dňa 02.07.2015 som bola s maminkou na spomenutom oddelení na príjem kvôli zákroku a keďže skúsenosti máme len s Novozámockou nemocnicou (čo je na zaplakanie)som úprimne, milo prekvapená ako prístupom či k pacientom, tak i k rodinným príslušníkom. Naozaj musím vychváliť milý prístup, úsmev, trpezlivosť sestričiek, snahu vysvetliť dopodrobna celý postup, naozaj úprimná vďaka. Po predošlých skúsenostiach v Nových Zámkoch začínam veriť, že ešte existujú sestričky s ľudským prístupom k pacientom a nehrajú sa na nadľudí. Vďaka, vďaka a ešte raz vďaka patrí sestričkám z oddelenia jednodňovej chirurgie.

Andrea B.


Poďakovanie pre oddelenie vnútorného lekárstva

1.7.2015

Dobrý deň,

chcela by som sa ešte raz poďakovať celému internému oddeleniu v Komárne, ktoré sa o mňa staralo počas mojej hospitalizácie v dňoch od 25.6.2015 do 29.6.2015..

Veľká vďaka pánovi primárovi MUDr. Mariánovi Lackovi, doktorkám a sestričkám na čele s pani Mgr. Monikou Nesziovou, plus celému personálu, sanitárom atď., za profesionálny, ale zároveň veľmi ľudský prístup, ktorý je pre pacienta veľmi dôležitý. Vo chvíľach, keď je pacient bez rodiny a svojich detí, tak mi neskutočné dobre padol každý ich úsmev a milé slovo, hneď som bola pokojnejšia a cítila som, že som v správnych rukách. Bola som veľmi pozitívne prekvapená každou jednou "návštevou" v izbe, pri každej jednej transfúzii, je jedno ktorá sestrička pri mne bola, každá jedna bola perfektná, profesionálna a empatická. Neskutočné dobre to padne... :)

Prosím Váš o tlmočenie môjho poďakovania, prajem naďalej samých spokojných pacientov a nech je ich čo najmenej :)))
Veľa zdravia a krásny deň praje,

Mariana G., Komárno


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

6.6.2015

Po mojej dnešnej návšteve mamy na neurologickom oddelení,som odchádzala s vedomím, že je v dobrých rukách,a to len na základe pána sanitára. Dávno som videla na Slovensku toľkú ochotu, a už v nemocniciach asi ani nie.Takže ďakujem za ochotu moju mamu po týždni zobrať von na čerstvý vzduch, je to síce maličkosť, ale len pre toho človeka, ktorý si svojvoľne a zdravo užíva pohyb. Aj keď verejnosť poukazuje len na prácu doktorov, či sestričiek, nesmieme zabúdať ani na ďalších pracovníkov nemocnice, a tam patria aj pani upratovačky. Ja osobne som minimálne 5 rokov nebola v komárňanskej nemocnici a na moje prekvapenie som dnes počula samé chvály, a to aj čo sa týka stravy, znelo mi to neuveriteľne, ale čo už, také sú naše skúsenosti v našej krajine. Takže držim palce novému vedeniu a ten pán sanitar mal službu na neurológii počas návštev dňa 6.6.2015.

S pozdravom,
Nataša S


Poďakovanie pre fyziatricko rehabilitačné oddelenie

21.5.2015

Vyslovujem poďakovanie pracovníkom fyziatricko rehabilitačnej ambulancii - lekárovi, ako aj rehabilitačným sestrám, ktorí sa príkladne starajú o pacientov. v ambulancii sa dodržuje časový harmonogram, sestry vykonávajú svoju prácu vysoko profesionálne a k pacientom sa správajú príjemne a s empatiou. Mám skúsenosti aj s inými takýmito pracoviskami v Komárne, ale tu som najspokojnejšia.

Eva P.


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

30.4.2015

Viem, že nikto z nás nemá život ľahký. Každému v živote nastane chvíľa, kedy si povie, že už ďalej nevládze. Stáva sa to často. Aspoň niekomu. Mne áno. Ale práve v takýchto chvíľach si s Láskou na Vás spomeniem, a posielam Vám veľké poďakovanie. Ďakujem Vám všetky Komárňanské sestričky za Vašu skvelú opateru, za to aké ste milé a zlaté, ako ste sa zodpovedne o mňa starali.

Ďakujem pánovi primárovi MUDr. Škodáčekovi. Veľké Ďakujem patrí pánovi MUDr. Kovácsovi, ktorý ma operoval Srdečne Ďakujem pánovi MUDr. Csekesovi. Každý deň na Vás s Láskou spomínam a naozaj nespočetne krát Ďakujem, znamená to pre mňa veľa, lebo ste sa zachovali naozaj statočne, ľudsky. Ďakujem aj tým, ktorých som nespomenul.

Radovan C.


Poďakovanie personálu interného oddelenia

9.4.2015

Szeretném megköszönni a belgyógyászati osztály dolgozóinak a becsületes munkát. A szállás, a szobák, hagynak kivetni valót maguk után, szobák kicsik, és fullasztó hoség, 2 szobára jut egy WC és zuhanyzó. A dolgozók munkája kiváló.

L.


Poďakovanie personálu interného oddelenia

27.2.2015

Veľké poďakovanie pánovi primárovi Basternákovi a jeho kolektívu za príkladnú starostlivosť počas môjho liečenia na internom oddelení. Mimoriadne si cením aj obetavú prácu sestričiek a všetkého personálu pri výkone ich tažkého povolania.

S úctou,
Dr. Štefan L.


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

24.2.2015

Dovoľujem si Vám oznámiť touto cestou a chcela by som vyjadriť úprimné poďakovanie sestričkám p. Erika Szaboovej a p. Ildikó Recskovej ako aj pani primárke neurologického oddelenia. Zaslúžia si moje maximálne uznanie a obdiv za prácu, ktorú vykonávajú na absolútne profesionálnej úrovni a čo je najdôležitejšie - maximálne ľudsky. Ich jednanie s pacientmi je odborné, slušné, obdivuhodné a profesionálne. Majú obrovské srdce, ktoré je pri práci s pacientmi nevyhnutné. Ja matka navštevujem toto oddelenie s postihnutou dcérkou, ktorá je navyše autista a som nadmieru veľmi spokojná. Ku každému pristupujú osobitým spôsobom, za čo im patrí ešte raz môj obdiv a úprimné poďakovanie. Bola by som rada, keby im bolo tlmočené moje uznanie.

S pozdravom,
Kvetoslava K.


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

24.2.2015

Dňa 4.2.2015 som absolvoval operáciu hernie na chirurgickom oddelení komárňanskej nemocnice. Rád by som touto cestou vyjadril svoje poďakovanie MUDr. Petrovi Hudákovi za jeho odbornú a ľudskú starostlivosť od diagnostiky, cez prevedenie operácie, až po vybratie štichov. Moje poďakovanie patrí tiež kolektívu lekárov a sestričiek chirurgického a anestéziologického oddelenia za ich odbornú starostlivosť, ktorú mi počas zákroku a celej mojej hospitalizácie venovali. Vo vašej náročnej medicínskej práci prajem mnoho úspechov a ďalších spokojných pacientov.

S úctou Juraj L


Poďakovanie pre interné oddelenie

24.2.2015

Vážený pán primár,

blahoželám Vám k pracovnému tímu, ktorý vediete. Všetci sú úžasní. Ďakujem za zistenie diagnózy a prinavrátenie uzdravenia.

S úctou Mária U.


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

23.2.2015

Veľké poďakovanie oddeleniu chirurgie Komárno za veľkú a krásnu ochotu a slušnosť s akou sa starajú o pacientov. Ja môžem len povedať veľké Ďakujem za to ako sa starali o všetkých chorých, ešte raz sa klaniam vám všetkým za vašu láskavosť.

Ďakujem.
Marica P.


Poďakovanie kolektívu rádioterapeutického oddelenia

10.2.2015

Chcem sa touto cestou poďakovať celému kolektívu rádioterapeutického oddelenia. Som tu síce prvý krát, ale v nemocnici som často, tak si myslím, že už tak trochu viem posúdiť charakter ľudí. Starali sa tu o mňa ako vedeli najlepšie, za čo som im veľmi vďačná. Oceňujem hlavne  ich humánny prístup k človeku. Personál je skvelý, podajú pomocnú ruku aj psychickú podporu.

Ďakujem, získali ste si ma už hneď na prvý raz. Prajem Vášmu oddeleniu len to najlepšie.
Terézia H.

PS: Obzvlášť si zapamätám aj prístup lekárov, ktorí boli milí, úprimní a rozprávali sa so mnou otvorene o mojich problémoch. Želám im veľa, veľa úspechov a spokojných pacientov.
 


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

9.2.2015

Ezúton szeretnénk köszönetet mondanni a sebészeti nővéreknek és orvosoknak odaadó munkájukért, ápolásukért, amit sok szeretettel és kitartással tanusítottak. Köszönjük a kedves mosolyt és szót, ami elengedhetetlen a betegek gyógyulásánál. Nagyon kemény munka, mert eléggé sokszor nehéz helyzetben kell helytálniuk.

Továbbá hálásak vagyunk minden alkalmazottnak, akik a sebészeti osztályon dolgoznak. Kivánunk sok eröt és egészséget a további munkályukhoz.

Monika M., Elizabeth M, Judita T., Júlia T., Mária L., Mária T., Terézia K., Ida Cs., Irena Sz.


Poďakovanie personálu lôžkového oddelenia radiačnej onkológie v Komárne

9.2.2015

Dovoľte mi touto cestou vyjadriť svoje úprimné poďakovanie za obetavú prácu a profesionálny prístup k práci celého personálu oddelenia – lekárom, sestričkám, ošetrovateľom i pani upratovačkám. Ich láskavý a trpezlivý prístup k pacientom je neoceniteľný pri našej liečbe. Zvlášť chcem z celého srdca poďakovať sestričkám Judite a Jarmile za ich srdečný a upokojujúci prístup ku mne, keď som to najviac potrebovala. Želám Vám všetkým veľa zdravia a úspechov, aby ste i naďalej mohli s takouto láskou a nadšením pomáhať všetkým, ktorí to budú potrebovať.

Vrele Vám všetkým ĎAKUJEM
Zita B.


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

6.2.2015

Na prelome mesiacov október a november roku 2014 som bola hospitalizovaná na chirurgickom oddelení nemocnice Komárno. Touto cestou by som sa rada poďakovala za obetavú, nezištnú a v neposlednom rade ľudskú starostlivosť sestričiek na chirurgickom oddelení. Bezvládny pacient pripútaný na lôžko si vie nesmierne ceniť keď je o neho dôstojne postarané. Obszvlášť by som vyzdvihla prácu sestričiek Veroniky Danyi a Edity Jankovič, ktoré svojím ľudským prístupom zmiernili moje bolesti a i tým mi dopomohli k uzdraveniu.

Ešte raz ďakujem.
Adriana S.


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

29.1.2015

Ezúttal szeretném megköszönni feleségem P. Júlia ápolását a sebészeti osztályon, a nővérkék odaadását és kedveséget amit tanusítottak a feleségemmel semben. Patkaság az ilyen törődés egy ilyen súlyos osztályon.

P. István


Poďakovanie zamestnancom nemocnice

27.1.2015

Vážený pán riaditeľ,

 V októbri minulého roku bol vo vašej nemocnici hospitalizovaný môj manžel Ing. Milan O. Dovolím si, vážený pán riaditeľ, napísať Vám o tejto skutočnosti pár slov.

Od prvej chvíle prijatia môjho manžela na oddelenie neurológie som sa stretla s úžasným pochopením personálu oddelenia, najmä pani primárky. S nesmierne citlivým prístupom, veľmi podrobne a zrozumiteľne ma informovala o vážnom stave môjho manžela. Uistila ma, že môj manžel dostáva všetko, čo súčasná lekárska veda môže pacientovi v jeho stave poskytnúť.

Takto postupovali aj zdravotnícki pracovníci na ďalších oddeleniach – chirurgii a oddelení dlhodobo chorých. Bola som nesmierne dojatá ich úžasným a hlboko ľudským prístupom, boli trpezliví, milí, citliví a pozorní. O môjho manžela bolo postarané, bol ošetrený, v prípade potreby napojený na prístroje, bol poumývaný, oholený, polohovaný, bez preležanín.

Napriek úsiliu všetkých zúčastnených po dvadsiatich dňoch pobytu vo vašej nemocnici svojmu ťažkému stavu podľahol.

Vďaka nadmieru ľudskému prístupu vášho personálu, najmä skvelej pani primárke oddelenia dlhodobo chorých, ktorá ma na túto skutočnosť pripravila, som úmrtie môjho manžela prijala s pokorou, pokojom v duši, bez hystérie a stresu.

Vážený pán riaditeľ, chcem vyjadriť úprimnú vďaku všetkým vašim zamestnancom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prišli do kontaktu s mojím manželom. Všetkým tým nemenovaným lekárom, zdravotným a vrchným sestrám, ošetrovateľom, zriadencom, posádke záchrannej služby, informátorom a ďalším patrí moje úprimné ĎAKUJEM.

V závere si dovolím napísať mená aspoň niektorých skvelých ľudí, s ktorými som mala možnosť osobne sa stretnúť : MUDr. Hanáčková Eva – primárka, MUDr. Pásztová Katarína – ošetrujúca lekárka, MUDr. Rosinský Andrej – primár, MUDr. Frisancho Sylvia – ošetrujúca lekárka, MUDr. Smejkalová Agáta – ošetrujúca lekárka, MUDr. Petrányiová Zlatica – primárka, PhDr. Gogolová Katarína – vrchná sestra.

S úctou a vďakou

Viera O.