Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Nemocnica

Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov – Európskym fondom regionálneho rozvoja


Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov – Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25
Kód projektu v ITMS2014+: 302021S830
Trvanie projektu: 02/2020 – 06/2022
Nenávratný finančný príspevok: 8 035 082,21 €
Celkové oprávnené výdavky: 8 927 869,12 €

Cieľom projektu bola novostavba objektu urgentného centrálneho príjmu s komplexným zázemím (chirurgickým, interným a neurologickým oddelením) a modernizácia zdravotníckej techniky a IKT vybavenia. Výsledky projektu sa prejavili v zvýšení kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, v náraste produktivity práce a v zlepšovaní hodnôt merateľných medicínskych indikátorov Doba hospitalizácie a Obložnosť akútnych lôžok.

Ciele projektu boli dosiahnuté 3 hlavnými aktivitami:

  • Hlavná aktivita 1: Výstavba nových budov,
  • Hlavná aktivita 2: Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
  • Hlavná aktivita 3: Budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia

Projekt bol realizovaný na mieste realizácie projektu: Nemocnica AGEL Komárno s.r.o., Mederčská 39, 945 05 Komárno

Naplnenie cieľov bolo sledované merateľnými ukazovateľmi:

  • P0228 Počet nových verejných budov
  • P0579 Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
  • P0613 Podlahová plocha nových verejných budov

ZMLUVY

Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno – Stavebné práce

Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno - Stavebný dozor

Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno – Modernizácia IKT

Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno – Počítačová tomografia

Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno – Zobrazovacia technika

Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno – Lôžka, stoly a svetlá

Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno – Monitor, anestézia, ventilátor, monitoring a resuscitácia

Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno – Prístrojové vybavenie operačných sál