Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Nemocnica

Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov – Európskym fondom regionálneho rozvoja


Tento projekt je spolufinancovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov – Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25
Kód projektu v ITMS2014+: 302021S830
Trvanie projektu: 04/2019 – 09/2022
Schválená výška NFP: 8 316 587,29 €
Celkové oprávnené výdavky: 9 240 652,54 €

Cieľom projektu je novostavba objektu urgentného centrálneho príjmu s komplexným zázemím (chirurgickým, interným a neurologickým oddelením) a modernizácia zdravotníckej techniky a IKT vybavenia. Výsledky projektu sa prejavia v zvýšení kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, v náraste produktivity práce a v zlepšovaní hodnôt merateľných medicínskych indikátorov Doba hospitalizácie a Obložnosť akútnych lôžok.

Ciele projektu budú dosiahnuté 3 hlavnými aktivitami:

  • Hlavná aktivita 1: Výstavba nových budov,
  • Hlavná aktivita 2: Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
  • Hlavná aktivita 3: Budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane 
vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením 
a nákupu softvérového vybavenia

Projekt bude realizovaný na mieste realizácie projektu: Nemocnica Komárno, Mederčská 39, 945 05 Komárno

Naplnenie cieľov bude sledované merateľnými ukazovateľmi:

  • P0228 Počet nových verejných budov
  • P0579 Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
  • P0613 Podlahová plocha nových verejných budov

ZMLUVY

 

Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno – Stavebné práce

Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno - Stavebný dozor

Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno – Modernizácia IKT

Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno – Počítačová tomografia

Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno – Zobrazovacia technika

Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno – Lôžka, stoly a svetlá

Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno – Monitor, anestézia, ventilátor, monitoring a resuscitácia

Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno – Prístrojové vybavenie operačných sál