Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Nemocnica

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Komárno v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

Prijímateľ: Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.
Nenávratný finančný príspevok: 470 095,41 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 470 095,41 EUR


Cieľom projektu bolo:

Cieľom predkladaného projektu bolo posilniť kapacitu žiadateľa v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby ochorenia COVID-19. Predmetom projektu bolo obstaranie medicínskych prístrojov, zdravotníckej techniky a IKT vybavenia, ktoré prispeli k skráteniu času reakcie nemocnice na enormný nárast ochorenia COVID-19.

Predmetom projektu bolo:

obstaranie medicínskych prístrojov, zdravotníckej techniky a IKT vybavenia, ktoré prispeli k skráteniu času reakcie nemocnice na enormný nárast ochorenia COVID-19.

Projekt bol realizovaný prostredníctvom nasledovných aktivít

  1. Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19
  2. Vytváranie mobilných odberových miest a dovybavenie ambulancií pre dospelých a ambulancii pre deti a dorast ako epidemiologických ambulancií
  3. Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia

Projekt bol zameraný na zlepšenie schopnosti poskytovať potrebnú zdravotnú starostlivosť cieľovej skupine pacientov s diagnostikovaným na ochorenie COVID-19, resp. pacientom so suspektnými príznakmi na ochorenie COVID-19.

Miesto realizácie projektu bolo: Nemocnica AGEL Komárno s.r.o., Mederčská 39, 945 05, Komárno


ZMLUVY

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Komárno v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Prístroje na dezinfekciu a skladovanie endoskopov, Sterilizacia a Kardiologický USG

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Komárno v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - vybavenie MOM a OOPP