Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Nemocnica

Zdravotnícky personál komárňanskej nemocnice prispieva k zníženiu antimikrobiálnej rezistencie aj terapeutickým monitorovaním hladín dvoch antibiotík - gentamicínu a vankomycínu

16.11.2023

Európsky deň povedomia o antibiotikách, ktorý vytvorilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb sa oslavuje 18. novembra 2023 v spolupráci so Svetovým týždňom povedomia o antimikrobiálnej rezistencií Svetovej zdravotníckej organizácie a trvá od 18. do 24. novembra 2023. Témou Svetového týždňa povedomia o antimikrobiálnej rezistencií tento rok ostáva Spoločná prevencia antimikrobiálnej rezistencie, podobne ako v roku 2022.

Antimikrobiálna rezistencia znamená odolnosť voči antibiotikám, antivírusovým, antifungálnym a antiprotozoálnym liekom. Ide o schopnosť mikroorganizmu prežiť v prítomnosti lieku určeného na jeho útlm alebo usmrtenie. Hrozbu antimikrobiálnej rezistencie na celom svete urýchlili viaceré faktory – vrátane nadmerného používania antimikrobiálnych liekov u ľudí, hospodárskych zvierat a poľnohospodárstva, ako aj zlého prístupu k čistej vode, sanitácii a hygiene.

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila antimikrobiálnu rezistenciu za jednu z 10 najväčších globálnych hrozieb pre verejné zdravie, ktorým ľudstvo čelí. V Európskej únii antimikrobiálna rezistencia spôsobuje približne 35 000 úmrtí ročne a predstavuje ročnú finančnú záťaž vo výške 1,1 miliardy eur na systémy zdravotnej starostlivosti. Práve z toho dôvodu Rada EÚ prijala 13. júna 2023 odporúčania, ktoré sa týkajú prevencie infekcií, obozretné používanie antimikrobiálnych látok a odporúčania na výskum a vývoj pre zabezpečenie prístupu k primeraným lekárskym protiopatreniam. Európska Únia v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb stanovila niekoľko cieľov do roku 2030: a to 20 % zníženie celkovej spotreby antibiotík u ľudí, aspoň 65 % podaných antibiotík by malo byť účinných (použitie správneho antibiotika) a zníženie infekcií troch kľúčových baktérií odolných voči antibiotikám v nemocniciach.

Zdravotnícky personál Nemocnice AGEL Komárno prispieva k zníženiu antimikrobiálnej rezistencie okrem iného aj terapeutickým monitorovaním hladín dvoch antibiotík, gentamicínu a vankomycínu. „Výsledkom úspešného monitorovania je dosiahnutie optimálnej farmakoterapie, maximálneho terapeutického účinku s minimálnym výskytom nežiadúcich účinkov, skrátená doba liečby (hospitalizácie) a v neposlednom rade dochádza aj k šetreniu finančných nákladov,“ vysvetľuje PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. vedúci farmaceut.

Späť