Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Nemocnica

Riaditeľ komárňanskej nemocnice sa stal čestným občanom Komárna

26.4.2024

Ocenenie si Mgr. Miroslav Jaška, MPH prevzal z rúk primátora pri príležitosti slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva miest Komárno a Komárom.

Nemocnica AGEL Komárno prešla v posledných rokoch výrazným rozvojom a jej modernizácia bude pokračovať. Na túto skutočnosť s potešením poukázal aj primátor mesta Komárno Mgr. Béla Keszegh, pričom jednou z hybných síl tohto procesu je podľa jeho slov práve riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška. Na návrh viacerých predstaviteľov komárňanského mestského zastupiteľstva a na základe spoločného rozhodnutia bol z uvedeného dôvodu riaditeľovi Nemocnice AGEL Komárno Mgr. Miroslavovi Jaškovi, MPH udelený titul „Čestný občan Komárna“. Uznanie za svoju doterajšiu prácu Mgr. Jaška vníma aj ako povzbudenie pokračovať v ďalších projektoch súvisiacich s napredovaním nemocnice a hoci sa nenarodil v Komárne, čoraz viac je s mestom prepojený a záleží mu na dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre ľudí žijúcich v regióne.

„S prekvapením, ale aj veľkým potešením prijímam toto ocenenie. Počas siedmich rokov v meste Komárno v nemocnici trávim väčšinu svojho času. Tak ako ľudia z Komárna ocenili mňa, aj ja musím prejaviť veľký obdiv a úctu mojim spolupracovníkom z Nemocnice AGEL Komárno, celej spoločnosti AGEL, i obyvateľom mesta Komárno na čele s  pánom primátorom Mgr. Bélom Keszeghom. Ďakujem mu za podporu pri budovaní nášho cieľa - mať v Komárne najlepšiu nemocnicu v regióne,“ vyjadril sa Miroslav Jaška, riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno.

Späť