Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Nemocnica

Komárňanská nemocnica otvorila novú ambulanciu klinickej psychológie

9.10.2023

Nemocnica AGEL Komárno má pre pacientov ďalšiu novinku, ktorá prispeje k dostupnejšej zdravotnej starostlivosti. V týchto dňoch otvorila novú ambulanciu klinickej psychológie, ktorá sa nachádza v budove urgentného príjmu. Ambulancia poskytuje aj psychodiagnostické vyšetrenie pre deti od 6 rokov.

Ambulancia klinickej psychológie poskytuje rôznorodé služby zamerané na zlepšenie psychického zdravia a pohody jednotlivcov. Tieto služby sú navrhnuté tak, aby pomáhali ľuďom zvládať emocionálne, behaviorálne a duševné problémy. Medzi hlavné služby, ktoré ambulancia klinickej psychológie ponúka patrí diagnostika a hodnotenie. „Klinickí psychológovia vykonávajú diagnostické hodnotenia na identifikáciu psychických porúch, ako sú depresia, úzkosť, poruchy stravovania alebo posttraumatická stresová porucha. Tieto hodnotenia pomáhajú vytvoriť vhodný liečebný plán,“ približuje naša psychologička Mgr. Vladimíra Némethová. „Psychoterapeutické stretnutia medzi klientom a klinickým psychológom slúžia na riešenie osobných problémov, zvládanie stresu, zlepšenie sebavedomia a rozvoj psychických zručností,“ dodáva.

„Nemocnica AGEL Komárno rozširuje portfólium služieb poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Pani doktorka bude vykonávať konzília na oddeleniach, bude nápomocná pre onkologických pacientov a ich rodiny, pre mamičky po pôrode či pacientov ležiacich na oddelení dlhodobo chorých,“ hovorí námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Gabriela Filkóová.

V ambulancii klinickej psychológie bude Mgr. Vladimíra Némethová k dispozícii každý pondelok v ordinačných hodinách od 7.00 hod. do 15.00 hod. Vyšetrenia budú vedené v slovenskom aj v maďarskom jazyku. Pacienti sa môžu objednávať na telefónnom čísle 035/7909123.  

Späť