Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Nemocnica

Komárňanskú nemocnicu navštívilo vedenie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského

4.7.2023

Nemocnicu AGEL Komárno poctil svojou návštevou významný hosť, profesor PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH., dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave však nemocnicu nenavštívil prvýkrát. Prednášal na I. a II. Komárňanskej onkologickej konferencii, a taktiež sa zúčastnil na slávnostnom otvorení Nemocničnej lekárne v roku 2021, ktorá je jedna z prvých komplexne vybavených nemocničných lekární na Slovensku.

Stretnutia sa okrem pána profesora zúčastnilo aj ostatné vedenie fakulty, prodekanka pre spoluprácu s praxou, špecializačné štúdium a informačné technológie PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., prodekan pre doktorandské štúdium docent PharmDr. Miloš Lukáč, PhD., za Nemocnicu AGEL Komárno riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška, MPH, námestníčka pre úsek liečebno-preventívnej starostlivosti LPS MUDr. Gabriela Filkóová a vedúci farmaceut PharmDr. Hajnalka Komjáthy PhD, za Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL MUDr. Jozef Pribula, PhD. a PhDr. RNDr. Andrej Kováč, PhD. MPH. Na spoločnom stretnutí sa diskutovalo o rôznych možnostiach aktívnej spolupráce medzi fakultou a nemocnicou, prepojení teórie s praxou, vykonaní farmaceutickej stáže študentom Farmaceutickej fakulty na pôde nemocnice a o spoločnom riešení rôznych vedecko-výskumných projektoch a formách doktorandského štúdia.

Vedenie fakulty navštívilo Nemocničnú lekáreň, oddelenie prípravy cytostatík aj oddelenie klinickej farmácie. „Počas návštevy sme prezentovali výhody centralizovanej prípravy cytostatík, úlohy farmaceuta pri poskytovaní bezpečnej, účinnej a efektívnej farmakoterapie,“ dodala Hajnalka Komjáthy, vedúca farmaceutka Nemocnice AGEL Komárno.

Taktiež vedenie farmaceutickej fakulty UK v Bratislave prezentovalo možnosti a podmienky doktorandského štúdia pre mladých kolegov, lekárov, farmaceutov a laboratórnych diagnostikov, ktorí pracujú v Nemocnici AGEL Komárno. Kolegovia mali možnosť diskutovať aj vo veci vysokoškolského štúdia III. stupňa na domácej pôde.

Späť