Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Nemocnica

Viete, čo sa deje s vašou odobratou krvou pri darovaní krvi?

19.5.2023

Darovaním krvi to všetko len začína. Krvné prípravky v plastových vakoch si vieme všetci predstaviť. Čo sú však transfúzne lieky, ako sa pripravujú, kedy a pre koho, čo všetko tomu predchádza, objasňuje primárka hematologicko-transfúziologického oddelenia Nemocnice AGEL Komárno MUDr. Enikő Radi.

,,Transfúzny liek  je liečivo biologického pôvodu, ktoré je pripravené z ľudskej krvi od jedného alebo niekoľkých darcov. Transfúzne lieky sa používajú ako náhrada krvi pri akútnej alebo chronickej strate krvi, nedostatočnej tvorbe krviniek alebo krvných doštičiek a pri zvýšenej spotrebe alebo nedostatočnej tvorbe faktorov zrážania krvi. Podaniu transfúzneho lieku musí predchádzať diagnostický rozbor príčiny znížených hodnôt jednotlivých krvných zložiek krvi,“ hovorí skúsená primárka. Transfúzne lieky sa podávajú vtedy, keď nie je možné klinický stav pacienta zvládnuť cielenou medikamentóznou liečbou. ,,Cieľom podania transfúzneho lieku nie je normalizácia hodnôt hemoglobínu, počtu krviniek, doštičiek alebo faktorov zrážania krvi, ale zvládnutie alebo prevencia klinických komplikácií u pacienta. Najčastejšie využívanie krvných prípravkov je v chirurgických odboroch, na onkologických, interných oddeleniach, na gynekologicko - pôrodníckych oddeleniach, ako aj na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny. Vyžívajú sa v urgentných prípadoch (úrazy, veľké straty krvi z rôznych príčin), ako aj pred plánovanými operačnými zákrokmi,“ vysvetľuje Enikő Radi.

Hematologicko-transfúziologické oddelenie komárňanskej nemocnice je spracovateľským centrom celej krvi, z ktorej sa vyrábajú  jednotlivé transfúzne lieky. Spracovaním zastrešuje  západoslovenské nemocnice AGEL, kde patrí Nemocnica AGEL Levice, Fakultná  nemocnica AGEL Skalica, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a  Nemocnica AGEL Zvolen.  Pripravujú sa  koncentráty erytrocytov, trombocytov ako aj čerstvo zmrazená plazma z celej krvi. ,,Jednotlivé nemocnice v rámci siete AGEL,  ako aj iné zdravotnícke  zariadenia sú  zásobované krvnými prípravkami vyrobenými u nás od darcov z jednotlivých regiónov,“ dodáva primárka.

Oddelenie disponuje kvalitným prístrojovým vybavením, centralizácia spracovania krvi prináša väčšiu efektivitu a kvalitu pripravovaných liekov. Transfúzne lieky spracováva a vyrába zdravotnícky personál, vysoko erudovaný a špecializovaný, ktorý musí dodržiavať  prísne pravidlá  správnej výrobnej praxe.

,,Predovšetkým dbáme na vysokú kvalitu a bezpečnosť u nás vyrobených transfúznych liekov.“

A ako to v praxi vyzerá? ,,Napríklad  v prípade veľkej havárie musíme mať na oddelení dostatočné  množstvo transfúznych liekov z každej krvnej skupiny, pretože sa vopred nedá predpokladať krvná skupina pacienta, príjemcu. Dôležité je mať aj zásobu transfúznych liekov 0 Rh negatívnych pre prípad život ohrozujúceho stavu“, vysvetľuje skúsená odborníčka a dodáva, že najdôležitejšie je kritérium bezpečnosti. ,,K tomu, aby pacient dostal krvný prípravok, sú nutné opakované vyšetrenia,  ako aj viacstupňová kontrola zo strany  laboratória  aj oddelenia, ktoré podáva transfúzne prípravky.“

„Dôležitou podmienkou, aby hematologicko-transfúziologické oddelenie komárňanskej nemocnice vôbec mohlo pripravovať transfúzne lieky, je dostatok darcov krvi. Ich nezištnosť a ochota darovať krv je prvým krokom k záchrane života. Preto si každého jedného darcu mimoriadne vážime,“ dodáva primárka E. Radi.

Späť