Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Nemocnica

Nemocničná lekáreň v Komárne za rok pripravila 7000 chemoterapií pre onkologických pacientov

19.8.2022

Už rok v Nemocnici AGEL Komárno farmaceuti za prísnych podmienok čo sa týka legislatívy aj bezpečnosti realizujú centralizovanú prípravu cytostatík. Za tento čas na Oddelení prípravy cytostatík Nemocničnej lekárne bola pripravená cytostatická liečba pre vyše 3400 pacientov, a to aj hospitalizovaných aj ambulantných.

Tieto zvlášť náročné liekové formy sa pripravujú pod dohľadom farmaceuta v súlade s požiadavkami na Správnu lekárenskú prax a na Správnu výrobnú prax. Na tomto oddelení pracujú 2 nemocniční farmaceuti, 2 farmaceutické laborantky a jedna sanitárka. Odborný personál bol vyškolený na vyššom pracovisku prostredníctvom certifikačnej prípravy na prácu s cytostatikami. Pod ich odborným dohľadom a prácou sa za rok pripravilo takmer 7000 cytostatických liečob, na ktoré bolo použitých vyše 13.000 ampúl cytostatík.

Pretože cytostatiká sú zaradené do skupiny nebezpečných látok, je dôležité chrániť zdravotnícky personál, ktorý prichádza do styku s cytostatikami a navyše aj životné prostredie. ,,Z toho dôvodu prebieha príprava v špeciálnom izolátore za aseptických podmienok. Izolátor patrí medzi najnovšie technológie prípravy sterilných liekových foriem a bol vyrobený  vo Veľkej Británii špeciálne pre našu nemocnicu,“ hovorí PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. vedúca farmaceutka Nemocničnej lekárne AGEL Komárno.  Aj likvidácia  cytostatického odpadu sa realizuje za prísnych podmienok - pomocou prístroja na zatavovanie vriec s odpadom, aby sa zabránilo úniku do prostredia.

Rovnako treba dbať na ochranu zdravia personálu a pacientov aj pri podávaní liečby. Z tohto dôvodu sa cytostatiká pripravujú so špeciálnymi pomôckami infúznymi súpravami a nástavcami tzv. uzavretý systém aby nedochádzalo ku kontaminácii prostredia. „Používame bezihlový, mechanicky uzavretý systém pre bezpečnú manipuláciu s cytostatikami. Takýto intuitívny systém pomáha zabezpečiť spojenie, ktoré minimalizuje ohrozenie personálu počas prípravy, počas transportu chráni prípravok pred vonkajšou kontamináciou a v neposlednom rade zabezpečuje bezpečnosť pacienta, “ hovorí PharmDr. Katarína Tóthová, onkologický farmaceut Nemocnice AGEL Komárno“. Pripravujeme nielen klasické cytostatiká ale aj tzv. biologickú liečbu pre našich pacientov.

„Celý proces prípravy cytostatík prebieha na vysokej odbornej úrovni z pohľadu farmaceutického, z pohľadu technológie aj bezpečnosti, úplne rovnako, ako na ostatných európskych pracoviskách tohto typu,“ dodala PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.

Späť