Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Nemocnica

Komárňanská nemocničná lekáreň vyučuje päticu nádejných farmaceutov. Prax je prínosom pre študentov aj pre farmaceutov

19.7.2021

Nemocničná lekáreň AGEL Komárno sa vďaka presťahovaniu do nových moderných priestorov a najmodernejšiemu vybaveniu stala jednou z prvých, takto komplexne vybavených nemocničných lekární Slovensku. Nové priestor už farmaceutom slúžia. Aby však mali dostatok kvalifikovaných farmaceutov, už dnes myslia na budúcnosť. Nemocničná lekáreň aktuálne zaúča päticu nádejných kolegov, ktorí tu v rámci leta praxujú. V nových priestoroch, s novými prístrojmi a vybavením a predovšetkým s ochotou skúsených kolegov si prax všetci pochvaľujú.

Namiesto cestovania, alebo oddychovania pri vode sa pätica mladých ľudí rozhodla časť leta stráviť praktickou podobou svojho možno budúceho povolania. V Nemocničnej lekárni AGEL Komárno majú so študentmi bohaté skúsenosti, viacerí získali aj prestížne ocenenia v medzinárodných súťažiach. Popri náročnom štúdiu je tzv. „hodenie do vody“ v reálnej praxi skvelou školou, samozrejme pod odborným dohľadom skúsených pedagógov. Títo študenti majú výhodu, že si ako prví študenti vyskúšajú moderné vybavenie a prístroje vynovenej nemocničnej lekárne.

„Veľmi ma teší, že naši študenti na výkon odbornej praxe vybrali práve Nemocnicu AGEL Komárno, pracovisko Nemocničnej lekárne. Prakticky máme študentov z celého Česka a Slovenska. Keďže sú z rôznych univerzít, môžu porovnávať štúdium, naviazať kontakty a v budúcnosti spolupracovať. Vykonať odbornú prax v našej lekárni je rovnako výhodná pre študenta ako aj pre náš tím,“ hovorí vedúca farmaceutka Nemocničnej lekárne AGEL Komárno PharmDr, Hajnalka Komjáthy, Podľa nej, na jednej strane študenti získajú praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré na akademickej pôde nemajú možnosť sa naučiť, na druhej strane sú pre lekáreň veľkým prínosom a reálne veľa pomáhajú. „Verím, že sa nám ich podarí zaviesť do sveta farmácie a raz budú šikovným lekárnikom vo verejnej lekárni, v nemocničnej lekárni, alebo pôsobiť ako klinický farmaceut, možno ako vedecký pracovník. Možno budú pracovať práve u nás,“  hovorí H. Komjáthy.  

„Výuka  po prvom ročníku v online svete nám neposkytla dostatok praktických vedomostí ani zručností, napriek tomu nás vedúca farmaceutka PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. s pomocou jej kolegýň veľmi rýchlo a promptne oboznámila s chodom nemocničnej lekárne. Bola to nutnosť, keďže som pociťoval jemný nedostatok pracovnej sily a už druhý deň som sa cítil užitočný a nápomocný. Zvládali sme s kolegyňou, taktiež praktikantkou, expedovať lieky či pripravovať individuálne pripravované lieky pod dozorom farmaceutky. Budem rád, ak na mňa bude tento kolektív spomínať v dobrom, keďže sa im plánujem ozvať aj v budúcnosti,“ hovorí .Patrik Marián Sudický z Kolárova, študent 2. ročníka Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovej v Prahe. Svoje dojmy z praxe prezradila aj Viktória Kučerová z Komárna, študentka 4. ročníka Masarykovej Univerzity v Brne a sú tiež pozitívne: „V lekárni trávim väčšinu času prípravou liečivých prípravkov, vakcín a občas pripravím aj nejaké individuálne pripravované liečivé prípravky pod dohľadom skúsených farmaceutov. Odborná prax mi poskytla príležitosť zistiť, ako sa pracuje vo verejnej a nemocničnej lekárni a možnosť nadobudnúť praktické znalosti. Mám radosť, že mi bola táto možnosť poskytnutá, pretože je to pre mňa cenná skúsenosť.

„Pri výbere miesta, kde som mala vykonávať odbornú prax, bolo pre mňa mimoriadne dôležité, aby som svoje teoretické poznatky mohla aplikovať na pracovisku. Nemocničná lekáreň bola pre mňa ideálnym miestom, keďže spĺňala moje podmienky. Nielen, že nás naučila, ako sa pripravujú lieky pre jednotlivé oddelenia nemocnice, ale umožnila nám aj zúčastniť sa na vizitách, napr. na neurologickom oddelení. Najviac som si však obľúbila prácu v laboratóriu, kde sme pripravovali krémy, čapíky, kapsule a ešte aj vakcíny proti koronavírusu,“ uviedla Csilla Gálová, študentka 5. ročníka Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá pochádza z Kravian nad Dunajom. Chválou nešetrila ani Veronika Gogolová z Hurbanova, tiež študentka 5. ročníka Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. „Lekárenská prax vykonávaná v Nemocničnej lekárni v Nemocnici AGEL Komárno je veľkým prínosom pre každého študenta, študujúceho odbor farmácia. Máme tu jedinečnú príležitosť uplatniť v škole nadobudnuté vedomosti a získať praktické zručnosti a skúsenosti v širokom spektre činností, ako napr. príprava liekov na jednotlivé  oddelenia nemocnice, príprava rôznych liekových foriem, sterilných liekov a cytostatík. Veľkou výhodou je, že lekáreň má aj Oddelenie pre verejnosť, vďaka tomu máme možnosť byť priamo v kontakte s pacientom. Každý deň je iný, plný nových výziev. Stále sa učíme nové veci. Vždy nápomocná pani vedúca a personál nemocničnej lekárne sú pre nás veľkou inšpiráciou a vzorom.“ „V nemocnici AGEL Komárno pracujem ako brigádnička. Vďaka tejto príležitosti som získala mnoho skúsenosti, ktoré určite využijem v praxi. Mohla som si vyskúšať prípravu liekov na žiadanky pre oddelenia, prípravu individuálne pripravovaných liekov, vakcín. Motivuje ma to pokračovať v štúdiu na vysokej škole ako farmaceutka. Som veľmi vďačná za túto príležitosť.,“ podelila sa o svoje dojmy Lucia Pelantová z Iže, ktorá študuje 2. ročník v odbore farmaceutický laborant na Strednej zdravotníckej škole v Nitre.

Hoci farmaceuti nemocničnej lekárne sú pred zrakmi verejnosti skrytí, ich úloha v príprave liekov a  liečiv pre pacientov je nenahraditeľná. Farmaceuti sú kľúčoví aj pri príprave vakcín proti koronavírusu, pri výrobe nedostatkových liekov, či v stratégii bezpečnej, účinnej a efektívnej farmakoterapie. Tá komárňanská je výnimočná tým, že má špeciálny izolátor pre elimináciu rizika možného ohrozenia pri príprave cytostatík pre onkologických pacientov.

Späť