Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Nemocnica

Komárňanská nemocnica má novú nemocničnú lekáreň. Príprava cystostatík pre onkologických pacientov spĺňa najprísnejšie európske kritériá

20.5.2021

Nemocnica AGEL Komárno má od dnes v prevádzke úplne novú Nemocničnú lekáreň AGEL Komárno. V zrekonštruovaných priestoroch, s novým moderným vybavením a predovšetkým s najmodernejším a bezpečným spôsobom prípravy cytostatík je táto lekáreň jednou z prvých, takto komplexne vybavených nemocničných lekární Slovensku. Nové priestory boli dnes dopoludnia slávnostne odovzdané do užívania. Verejná lekáreň pre širokú verejnosť zostáva plne v činnosti a jej pôsobisko sa nemení.

Hoci farmaceuti nemocničnej lekárne sú pred zrakmi verejnosti skrytí, ich úloha v príprave liekov a  liečiv pre pacientov je nenahraditeľná. Farmaceuti sú kľúčoví aj pri príprave vakcín proti koronavírusu, pri výrobe nedostatkových liekov, či v stratégii bezpečnej, účinnej a efektívnej farmakoterapie.

„Som veľmi rád, že napriek tomu, že sme túto investíciu realizovali  v období pandémie koronavírusu,  podarilo sa nám odkúpiť budovu, v krátkom čase priestory zrekonštruovať a tiež vybaviť nemocničnú lekáreň moderným prístrojovým vybavením. Naši farmaceuti sú špičkoví odborníci a zaslúžia si aj špičkové vybavenie hodné tretieho tisícročia. Obzvlášť som rád, že súčasťou nových priestorov je aj Oddelenie prípravy cytostatík, kde sa budú pripravovať cytostatiká podľa najprísnejších kritérií bezpečnosti,“ uviedol riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Mgr. Miroslav Jaška. Spoločnosť AGEL investovala do novej nemocničnej lekárne vrátane kúpy budovy 600 tisíc EUR. V doterajších priestoroch pôsobili komárňanskí farmaceuti 25 rokov a tie už nevyhovovali ani po stránke priestorovej, ani odbornej.

„Nové nemocničná lekáreň je vytvorená presne podľa našich požiadaviek a  v súlade s Vyhláškou na správnu lekárenskú prax. Priestory boli naprojektované tak, aby vyhovovali dnešným aj budúcim potrebám pre poskytovanie nemocničnej lekárenskej starostlivosti v Nemocnici AGEL Komárno,“ hovorí vedúca farmaceutka 14 členného tímu PharmDr. Hajnalka Komjáthy PhD. „V nových priestoroch budú dve nové oddelenia: Oddelenie prípravy cytostatík, kde zabezpečíme centralizovanú prípravu cytostatík a Oddelenie prípravy sterilných liekov, kde tento rok budeme pripravovať očkovacie látky a očné kvapky a v budúcnosti aj iné sterilné lieky podľa potreby,“ dodáva vedúca farmaceutka. „Práca v nových  priestoroch bude určite inšpirujúca, ale taktiež náročná, keďže nás čakajú nové výzvy,“ dodáva PharmDr. Komjáthy.

Z pohľadu pacientov, ako aj zamestnancov sa v nemocnici snažia dlhodobo eliminovať riziko možného ohrozenia cytostatikami, prípadne kontaminácie prostredia. Nemocnica má už pripravený plán zvýšenia kvality a bezpečnosti pri manipulovaní s cytostatikami, ktorého prvým predpokladom je práve dostatočná priestorová a prístrojová vybavenosť. Dnešným dňom nemocničná lekáreň tento plán môže začať realizovať ako jedna z mála na Slovensku, ktorá spĺňa prísne európske kritériá.

Späť