Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Nemocnica

Cenu primátora Komárna získala aj vedúca farmaceutka Nemocnice AGEL Komárno „Mám obrovskú výhodu, že moje povolanie je aj moje hobby.“

28.4.2021

Nemocnica AGEL Komárno má vo svojich radoch kolegyňu, ktorá sa môže pochváliť Cenou primátora mesta Komárno za rok 2021. V pondelok poobede si ju priamo z rúk primátora Komárna Bélu Keszégha prevzala vedúca farmaceutka Nemocnice AGEL Komárno PharmDr. Hajnalka Komjáthy PhD.

„Ocenenie našej farmaceutky, ktorá roky vedie a významným spôsobom sa podieľa nielen na rozvoji Nemocničnej lekárne AGEL Komárno, ale v rámci celej siete AGEL, je v tomto období symbolickým ocenením a uznaním pre všetkých farmaceutov. Mnohí sú pred tvárami pacientov skrytí v nemocničných lekárňach, ich úloha a význam sú však nezastupiteľné. Bez nich by neboli ani lieky, ani zdravotnícke pomôcky pre pacientov a od začiatku roka 2021 ani spoľahlivo pripravené vakcíny proti koronavírusu,“ uviedol riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Miroslav Jaška.  

Aj v ocenení, ktoré doktorka Komjáthy získala sa doslovne uvádza: „Cena primátora za vynikajúcu farmaceutickú činnosť ako aj za usilovnú prácu v oblasti ochrany zdravia.“ Hajnalka Komjáthy je odborníčkou v oblasti farmácie, vedie tím 13 kolegov, venuje sa výchove mladých farmaceutov a už piaty rok je ambasádorom Európskej asociácie nemocničných lekárnikov (EAHP) v projekte Európske Vyhlásenia nemocničného lekárenstva. Cieľom tohto projektu je optimalizovať kompetencie nemocničných lekárnikov v Európe.  Za posledný rok sa v rámci pandémie Dr. Komjáthy na odbornej úrovni venovala téme ochranných pracovných pomôcok v dobe šírenia koronavírusového ochorenia, téme uchovávania a prípravy vakcín proti koronavírusu. Komárňanská nemocničná lekáreň dokáže tiež pripraviť dexametazón, účinný liek aj proti koronavírusu a ako jeden z mála slovenských subjektov sa zapojila aj do medzinárodného prieskumu o nedostatkových liekoch.

„ Mojim cieľom je poskytovať lekárenskú starostlivosť na vysokej odbornej úrovni v spolupráci s mojimi kolegami, ktorých si veľmi vážim; orientovať sa na klinické činnosti smerujúce k individuálnemu pacientovi. Vízia do budúcna je činnosť terapeutické monitorovanie hladiny liekov ako sú napr. antibiotiká a cytostatiká a pomocou hladín liekov individualizovať dávky liekov,“ prezradila s vďakou a pokorou o svojich cieľoch laureátka Ceny primátora. „Nemocničný lekárnik zabezpečuje všetky lieky, dietetické potraviny, zdravotnícky materiál aj diagnostiká pre hospitalizovaného pacienta. Napriek tomu, že ich pacienti v nemocniciach nevnímajú a nevidia, bez nich by ústavná zdravotná starostlivosť nefungovala,“ zhrnula poslanie tímu farmaceutov ich vedúca. „V posledných rokoch sa úloha nemocničných lekárnikov mení, je čoraz viac orientovaná na klinické činnosti. V súčasnosti nemocničný lekárnik poskytuje klinicky orientovanú starostlivosť na úrovni zodpovedajúcej potrebám pacienta a zdravotníckeho zariadenia v priamej spolupráci s ďalšími odborníkmi multidisciplinárneho tímu. Pripravuje zvlášť náročné liekové formy, ako napr. sterilné lieky a cytostatiká,“ vysvetľuje odborníčka.  Napriek tomu, že s pacientmi sa nemocničný lekárnik zvyčajne osobne nestretne, nemocničný lekárnik prispieva k optimalizácii farmakoterapie, a to napr. pri nastavení správneho lieku v správnej dávke, v správnom čase, správnym spôsob podania, so správnymi informáciami a správnou dokumentáciou. Už z vyššie uvedených vyjadrení vyplýva, že doktorka Komjáthy farmáciu chápe nielen ako svoje povolanie a poslanie, ale prezradila ešte niečo navyše: „Mám obrovskú výhodu, že moje hoby je farmácia, takže sa tejto problematike venujem aj mimo práce. Rada čítam odborné články a rozmýšľam ako to vieme implementovať do našej reálnej praxe.“

Späť