Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Nemocnica

Výstavba nového urgentného príjmu v Nemocnici AGEL Komárno pokračuje napriek pandémii podľa plánu

21.4.2021

Nový urgentný príjem Nemocnice AGEL Komárno nadobudol reálne kontúry. Na prvý pohľad je už viditeľný nový skelet budovy, ktorá prepojí tri budovy tak, aby pacienti ani personál nemocnice nemuseli medzi nimi prechádzať zvonku. Práce aj dodávateľov, ktorí sa na urgentnom príjme podieľajú sa podarilo skoordinovať aj počas pandémie tak, že nedošlo k žiadnemu oneskoreniu.

„Stavebné práce na „Novostavbe urgentného príjmu v Nemocnici Komárno“ pokračujú napriek situácii s Covid-19 podľa schváleného plánu. Ku koncu roka 2020 bol splnený prvý z míľnikov výstavby – dokončenie železobetónového skeletu. V súčasnosti sa dokončujú všetky murárske práce na obvodových výplňových a vnútorných deliacich konštrukciách, prebiehajú práce na strešných konštrukciách. Súbežne prebiehajú práce na vnútorných inštaláciách vody, kúrenia a vzduchotechniky,“ hovorí technický námestník Nemocnice AGEL Komárno Marian Poliak. Nová budova urgentného príjmu tak dostáva svoju výslednú podobu. Nový objekt, ktorý po úplnom dokončení a uvedení do prevádzky bude po architektonickej, technologickej a predovšetkým medicínskej stránke jednou z najvyspelejších budov svojho druhu na Slovensku.

S jeho výstavbou sa začalo vlani v júli, celková hodnota investície je takmer 11,2 miliónov EUR, pričom nemocnica naň získala 9,2 miliónov EUR z eurofondov. Ambíciou nemocnice je po dokončení nového urgentu výrazne zvýšiť úroveň a kvalitu poskytovanej urgentnej zdravotnej starostlivosti pre vyše 110 tisíc obyvateľov spádovej oblasti komárňanskej nemocnice. 

Nový urgentný príjem bude mať 12 nových mobilných nemocničných lôžok, 9 vyšetrovacích lôžok, tri transportné lôžka, tri nové operačné sály vrátane vybavenia, stropný RTG prístroj, mobilný RTG prístroj  s C ramenom, diagnostickú RTG stanicu, tri USG prístroje , CT prístroj, ako aj centrálny monitoring vitálnych funkcií, štyri anesteziologické prístroje, päť defibrilátorov,3 operačné veže . „Pre pacienta prinesie veľkú zmenu v tom, že sa prepoja tri samostatné budovy - chirurgicko-gynekologický pavilón, nový urgent a interný pavilón, takže pacient príde, alebo ho  dovezie záchranná služba na jeden spoločný urgentný príjem a môže byť okamžite prevezený v rámci neverejnej časti na operačné sály,“ hovorí riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška. Stavebná časť vrátane kompletného technického vybavenia nového urgentného príjmu bude hotová v závere roku 2021.

Aby vôbec výstavba novej budovy mohla začať, bolo potrebné zbúrať starú,  nevyužívanú budovu  bývalej kompresorovne, ako aj preložiť inžinierske siete, nachádzajúce sa pod budúcou novou  budovou. Najdôležitejšie pre bezproblémový chod nemocnice a predovšetkým pre pacientov, bolo vybudovať náhradné rozvody stlačeného vzduchu, kyslíka a záložného zdroja nízkeho napätia zásobujúceho  oddelenie ARO a súčasných operačných sál a to tak, aby ich dodávka nebola nijak ohrozená.

Keďže celá výstavba sa realizuje za plného chodu nemocnice, riaditeľ nemocnice poďakoval tak zhotoviteľovi stavby, všetkým dodávateľom za ústretovosť a ohľaduplnosť a všetkým zamestnancov, pacientom a návštevníkom nemocnice sa pochopenie a trpezlivosť pri čiastočných obmedzeniach v areáli nemocnice, ktoré s výstavbou súvisia.

Späť