Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Nemocnica

Vedúce sestry si prevzali certifikáty za absolvovanie kurzu zameraného na komunikáciu

17.7.2019

Počas mesiaca máj absolvovali vedúce sestry z komárňanskej nemocnice vzdelávacie aktivity, ktoré sa dotýkali oblasti komunikačných štandardov v súvislosti s ošetrovateľskou starostlivosťou v praxi. Po niekoľko mesačnom zavádzaní získaných poznatkov do praxe a overovaní výsledkov si vedúce sestry slávnostne prevzali certifikáty.

Za úspešným zavádzaním komunikačných štandardov do praxe stojí veľa práce a námahy. Sestrám ide o spoločný cieľ tj. o spokojného pacienta. Pravidelné vzdelávanie a vzájomná inšpirácia zvyšujú kredit práce sestier. Certifikáty vedúcim sestrám odovzdala Ing. Zuzana Cyprichová, lektorka z radov samotných zamestnancov AGEL SK. Odovzdávania certifikátov sa zúčastnili aj riaditeľ Nemocnice Komárno Mgr. Miroslav Jaška, MPH, námestíčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Jana Ondrišová a námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť MUDr. Rudolf Pelikán, MPH.   

Zdravotníci sa zoznámili s modernými formami a komponentami efektívnej komunikácie, a to konkrétne s aktívnym počúvaním, východiskami správnej diagnostiky, porozumením pacientovi, spätnou väzbou, overením počutého, štruktúrovaným výkladom, otvorenými a zatvorenými otázkami, kongruenciou verbálnej a neverbálnej komunikácie a významom neverbálnej komunikácie v zdravotnej starostlivosti.

Cieľom školení v zdravotníckych zariadeniach skupiny AGEL je priniesť efektívnu komunikáciu, ktorá prispeje k spokojnosti pacientov, ale aj zamestnancov. Sleduje sa i prevencia vo vzťahu ku sťažnostiam a podpora dobrej atmosféry v zdravotníckom zariadení. Na kurzoch sa účastníci oboznámili s modernými rolami primára, firemnou hierarchiou, kľúčovými manažérskymi kompetenciami a oblasťami osobnostného rozvoja. Veľká miera odborného programu sa venovala syndrómu vyhorenia, metódam ako uchrániť seba a najbližší pracovný tím, respektíve ako ho motivovať ku zmene správania.

Vzdelávanie v oblasti komunikačných štandardov vo vzťahu lekár, sestra a pacient sa zameriavalo na konkrétne situácie, a to na príjem a umiestnenie pacienta na oddelení, na komunikáciu s pacientom pri spracovaní osobnej anamnézy, komunikáciu pri bežnej vizite a pri vyšetreniach.

 

Späť