Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Nemocnica

Komárňanská nemocnica podporila onkologicky choré deti

30.11.2018

Nemocnica Komárno, člen skupiny AGEL, sa pripojila k pomoci pre malých onkologických pacientov a prostredníctvom projektu Hviezdy deťom im darovala 2-tisíc eur.

Komárňanská nemocnica v súčasnosti rozširuje aktivity smerujúce k onkologickým pacientom, a jednou z nich je priame zapojenie sa do celoslovenských akcii, kde sa stretáva charitatívny rozmer so spoločenskou zodpovednosťou.  

,,Je pozitívne, ak onkologickí pacienti a ich najbližší príbuzní majú dôveru, že popri liečebnej starostlivosti sa môžu obrátiť na iné formy pomoci, ktoré im  umožnia zvládať neľahkú situáciu, v ktorej sa teraz ocitli. Veríme, že dokážeme prispieť i k psychickej podpore onkologických pacientov, hlavne prejaveným záujmom a podaním pomocnej ruky pre organizáciu Svetielko nádeje,“ uviedol Mgr. Miroslav Jaška, MPH, riaditeľ Nemocnice Komárno. 

,,Poznáme, aké je pre ľudí veľmi dôležité vedieť, že niekto na nich myslí, že niekto s nimi cíti, obzvlášť keď ide o rodiny s ťažko chorými deťmi. Na základe našich skúseností z práce s onkologickými pacientami je známe, že psychický stav pacienta, vôľa vyliečiť sa, jeho postoje či vnútorné presvedčenie, môžu ovplyvniť celkové zvládnutie ochorenia," dodal Mgr. Miroslav Jaška, MPH.

Cieľom podpory je dostať do povedomia širokej verejnosti, že nemocnica sa i touto formou venuje onkologickým pacientom v nadväznosti na realizáciu projektu Komplexného onkologického centra.

Nemocnica Komárno s viac ako 110-ročnou históriou je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne  južného Slovenska. Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110-tisíc obyvateľov spádového územia okresu Komárno. Toho času dochádza k výrazným zmenám zameraných hlavne na modernizáciu a rozvoj. Okrem pravidelných investícií a implementácie nových procesov sa z regionálnej nemocnice stáva vyhľadávaná nemocnice i pre regióny, ktoré sú od Komárna vzdialenejšie. Predpokladá sa, že po otvorení Komplexného onkologického centra bude zdravotnícke zariadenie poskytovať zdravotnú starostlivosť pre slovenských i maďarských pacientov.

 

Späť