Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Nemocnica

AGEL postaví Komplexné onkologické centrum

23.5.2018

Skupina AGEL, najväčší súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v strednej Európe, vybuduje v komárňanskej nemocnici Komplexné onkologické centrum. Slúžiť bude pre 500-tisíc obyvateľov zo spádovej oblasti južného a stredného Slovenska.

,,AGEL postaví Komplexné onkologické centrum v Nemocnici Komárno z vlastných zdrojov. V súčasnosti prebieha prvá etapa výstavby, ktorá si vyžiada investície v hodnote štyri milióny eur. Tá zahrňuje obstarávanie moderného lineárneho urýchľovača s CT simulátorom,“ uviedol generálny riaditeľ skupiny AGEL MUDr. Milan Leckéši.

,,Novým prístojnom preskočíme niekoľko vývojových generácií lineárnych urýchľovačov. Hlavný prínos pre pacientov bude v spresnení liečby a šetrení okolitých zdravých tkanív,“ povedal MUDr. Pavel Demeter primár oddelenia radiačnej onkológie.

Komplexné onkologické centrum zvýši dostupnosť zdravotnej starostlivosti nielen pre obyvateľov Nitrianskeho kraja, ale aj okolitých krajov. Otvorenie modernizovaného pracoviska - oddelenia radiačnej onkológie, ktoré je prvou časťou projektu, je naplánované na december 2018.

Zámer vybudovať Komplexné onkologické centrum v Nemocnici Komárno vychádza z lokálnych a medzinárodných štatistík výskytu, úmrtnosti a prevalencie onkologických ochorení v spádovej oblasti.

,,V súčasnosti ošetríme takmer 700 pacientov ročne. Od tejto hranice sa chceme odraziť, v budúcnosti plánujme ošetriť viac ako 1200 pacientov,“ uviedol Mgr. Miroslav Jaška riaditeľ Nemocnice Komárno.

Podľa štatistík OECD patrí Slovenská republika popri Maďarsku k nelichotivým štátom v úmrtnosti na onkologické ochorenia. Z regionálneho pohľadu je najviac postihnutá  juhozápadná oblasť Slovenskej republiky. Konkrétne ide o okresy Komárno, Dunajská Streda, Galanta, Nové Zámky, Levice, Veľký Krtíš a Šaľa.

Z pohľadu onkologických pracovísk v rámci regionality a výskytu onkologických ochorení predpokladáme rozšírenie spádovej oblasti. Mala by zahŕňať okresy Komárno, Nové Zámky, Levice, Dunajská Streda, Šaľa, Galanta, Veľký Krtíš a Krupina. Daná spádová oblasť predstavuje takmer 500-tisíc obyvateľov.

Komplexné onkologické centrum v Nemocnici Komárno dosiahne úroveň špičkových onkologických pracovísk. Pripravuje sa rozšírenie diagnostickej sekcie tzn. zvýšenie počtu CT vyšetrení a vyšetrení s pomocou magnetickej rezonancie, výstavba PET/CT pracoviska a patológie.

Vzhľadom na výskyt onkologických ochorení a odhad potreby hospitalizácií bude zdravotnícke zariadenie prevádzkovať lôžka pre pacientov v odbore klinickej onkológie v nanovo vybudovaných priestoroch.

Späť