Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Nemocnica

V Komárne sa stretnú významní odborníci z oblasti klinickej farmácie

20.4.2018

Komárňanská nemocnica, manažérsky riadená skupinou AGEL, spoluorganizuje VII. Jarnú konferenciu klinickej farmácie. Podujatie sa uskutoční 25. mája na akademickej pôde Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne

Odborné stretnutie lekárnikov a lekárov zastrešuje Sekcia klinickej farmácie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti o. z., Slovenská lekárska spoločnosti, Slovenská lekárnická komora, Slovenská lekárska komora, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského Bratislava a Slovenská zdravotnícka univerzita. Nosnou témou odbornej konferencie bude riešenie farmakoterapeutických problémov liekov ovplyvňujúcich krvné zrážanie.

Obsah edukačných prednášok je zostavený tak, aby smeroval k poznatkom o nových orálnych  antikoagulanciách z rôznych pohľadov. V súvislosti s ústrednou témou zaznejú informácie z pohľadu klinického farmaceuta, neurológa, hematológa, nemocničného lekárnika, farmakológa a farmakogenetika. Odborný program tvoria edukačné prednášky, ktoré priblížia nové poznatky o liekových interakciách, o individuálnom pripravovaní liekov a podávaní liekov do sondy. Zdravotníci dostanú možnosť absolvovať aj dva praktické workshopy. Na konferencii sa plánuje i s posterovou sekciou, priniesť by mala zaujímavé pohľady na jednotlivé časti z problematiky klinickej farmácie.

,,Teší ma, že v tomto roku sa VII. Jarná konferencia klinickej farmácie uskutoční práve v Komárne. Súvisí to s našou snahou o rozvoji klinickej farmácie v komárňanskej nemocnici. Našim cieľom je zabezpečiť účinnú, bezpečnú a efektívnu farmakoterapiu u každého nášho hospitalizovaného pacienta,“ uviedla PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD..

Účasť na konferencii už ohlásili hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR klinickej farmácie PharmDr. Mária Göbőová, PhD., z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského garant predmetu klinická farmácia a predsedníčka Sekcie klinickej farmácie prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc., predseda výboru Sekcie nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., člen výboru Európskej asociácie nemocničných lekárnikov Dr. András Süle, PhD., vedúci oddelenia lekárskej genetiky Laboratória AGEL Ing. Árpád Bóday a iní. Odborného stretnutia na najvyššej úrovni sa aktívne zúčastnia i farmaceutky  z komárňanskej nemocnice pod vedením PharmDr. Hajnalky Komjáthy, PhD..

Späť