Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Nemocnica

Centrum pre poruchy rovnováhy komárňanskej nemocnice je jedným z dvoch špecializovaných pracovísk na Slovensku

5.9.2017

Centrum pre poruchy rovnováhy komárňanskej nemocnice je dva roky po otvorení jedným z dvoch vysoko špecializovaných zariadení poskytujúcich kompletnú diagnostiku závratových problémov s adekvátnym vybavením v rámci celej Slovenskej republiky. Centrum pre poruchy rovnováhy vedené MUDr. Ivetou Csekesovou je súčasťou Všeobecnej nemocnice Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi skupina AGEL SK.

Prvé špecializované pracovisko v Nitrianskom kraji a zároveň jedno z dvoch takýchto pracovísk na Slovensku už dva roky navštevujú pacienti zo všetkých kútov Slovenska. Centrum pre poruchy rovnováhy lokalizované v moderne zrenovovaných priestoroch pavilónu K disponuje komplexným prístrojovým vybavením potrebným na vyšetrenie celého rovnovážneho systému. Toto špecializované centrum sprístupňuje širokému spektru svojich pacientov komplexné vyšetrenie sluchu a rovnovážneho aparátu.

Najvýraznejším znamením úspechu nášho pracoviska je skutočnosť, že si nás našlo množstvo pacientov z celého Slovenska. Sme veľmi radi, že máme možnosť poskytnúť špecializovanú pomoc, tým ktorí to najviac potrebujú, a to nielen v blízkom okolí,“ povedal Mgr. Miroslav Jaška, riaditeľ komárňanskej nemocnice.

Pracovisko otorinolaryngologickej a otoneurologickej ambulancie poskytuje diagnostiku a liečbu závratových stavov a rôznych  porúch rovnováhy. Závraty sú po bolestiach hlavy druhým najčastejším subjektívnym príznakom v medicíne. Často sa ako príčina týchto príznakov uvádzajú choroby vnútorného ucha, vnútorné choroby, neurologické choroby, či psychiatrické choroby. Toto špecializované pracovisko je vybavené najmodernejším prístrojovým vybavením na najvyššej úrovni a aj samotný personál bol vyškolený na renomovaných pracoviskách v odbore otoneurológia. 

Pomocou prístrojov, ktorými disponujeme je možné  vykonať dokonalú diagnostiku a diferenciálnu diagnotiku závratových stavov na úrovni najvyspelejších krajín EU, potvrdiť otogénnu resp. neurologickú príčinu ich vzniku a tak neliečiť iba príznaky, ale samotnú príčinu ochorenia. Ako jediné pracovisko na Slovensku ponúkame pacientom možnosť nemedikamentóznej liečby formou individuálneho cvičenia - vestibulárneho tréningu, ktorý je celosvetovým trendom v rehabilitácii pacientov s poruchou rovnováhy,“ uviedla MUDr. Iveta Csekesová, vedúca lekárka Centra pre poruchy rovnováhy.

Centrum v úzkej spolupráci s ďalšími medicínskymi odbormi ponúka komplexný program zdravotnej starostlivosti zahrňujúci diagnostiku, farmakoterapiu, ORL liečbu, individualizovaný rehabilitačný program a dispenzarizáciu. Pracovisko bolo priestorovo nadštandardne pripravené tak, aby bolo možné naraz poskytovať viaceré služby svojim pacientom vrátane infúznej liečby vo forme stacionára napríklad pacientov s chronickými ochoreniami v tomto odbore.

Naše centrum spomedzi služieb poskytuje pacientom aj audiometrické a tympanometrické vyšetrenie, vyšetrenie stredoušných reflexov, vestibulárne vyšetrenie (vyšetrenie závratov), možnosti nadštandardného ošetrenia a liečby formou ambulantnej infúznej vazoaktívnej liečby vrátane infúznej vazoaktívnej liečby pri akútnej a chronickej poruche sluchu. Okrem diagnostických služieb je možné využiť aj realizáciu terapeutických polohových manévrov, rehabilitáciu závratových stavov s individuálnym prístupom alebo v skupine, či operačné zákroky v odbore ORL na pracovisku jednodňovej chirurgie komárňanskej nemocnice,“ dodala vedúca lekárka, MUDr. Csekesová.

Centrum pre poruchy rovnováhy sa okrem vysokej kvality poskytovaných služieb pacientom venuje aj odbornej činnosti, v rámci ktorej v tomto roku prvýkrát pripravili pracovníci nemocnice pod vedením vedúcej lekárky centra odborné lekárske sympózium zamerané na diagnostiku a liečbu závratových stavov určené lekárom ORL, neurológom a všeobecným lekárom s názvom VERTIGO SYMPÓZIUM FORLIFE.

Späť