Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Nemocnica

Komárňanská nemocnica obnovila rekonštrukčné práce na pavilóne internistických disciplín

25.8.2017

Vo Všeobecnej nemocnici Komárno spravovanej neziskovou organizáciou FORLIFE, ktorá je manažérsky riadená skupinou AGEL sa v piatok 25. augusta 2017 konala previerka obnovy rekonštrukcie pavilónu internistických disciplín.

Obsiahla obnova pavilónu internistických disciplín, ktorá je financovaná sumou 875 tisíc eur zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja a zároveň sumou presahujúcou 900 tisíc eur vyčlenenou prevádzkovateľom nemocnice, neziskovou organizáciou FORLIFE, bude pozostávať z kompletnej výmeny okien, sanitárnej techniky, elektrických rozvodov, podlahovej krytiny,  termoregulácie, vzduchotechniky a jej súčasťou bude inštalácia klimatizácie, ktorá zabezpečí zlepšenie tepelného štandardu pre pacientov. Nemenej dôležitou súčasťou bude aj kompletná obnova mobiliára všetkých oddelení nového pavilónu.

S aktívnou obnovou rekonštrukčných začneme 22. augusta 2017 s plánovaným termínom uvedenia do prevádzky obnoveného pavilónu najneskôr na 30. septembra 2018. Veríme však, že ak budú rekonštrukčné práce prebiehať bez väčších komplikácií, bude možné uvedenie do prevádzky aj v skoršom termíne,“ uviedol riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška.

Nový pavilón internistických disciplín poskytne priestory pre oddelenie vnútorného lekárstva, neurologické oddelenie a oddelenie geriatrie vrátane jednotiek intenzívnej starostlivostí oddelení vnútorného lekárstva a neurológie. Spolu tieto pracoviská mesačne ošetria viac ako 400 pacientov.

Oddelenie vnútorného lekárstva poskytuje širokú škálu diagnostickej a liečebnej starostlivosti, a to pri ochoreniach srdcovocievnych, tráviacich, hematologických aj nefrologických. Pracovníci oddelenia  dosahujú veľmi dobré výsledky s novozistenými diabetikmi a vo veľkej miere sa na tomto oddelení  riešia aj akútne a chronické komplikácie diabetu. Ročne sa na tomto oddelení hospitalizuje cez dvetisíc pacientov.

Neurologické oddelenie, ktoré ročne lieči viac ako tisícdvesto pacientov, je základným článkom v systéme viacstupňovej starostlivosti o pacientov s neurologickými ochoreniami. Poskytuje komplexnú diagnosticko-terapeutickú, ako aj následnú starostlivosť o pacientov s náhlymi cievnymi mozgovými príhodami, s ochoreniami záchvatovými, neurodegeneratívnymi, neurometabolickými, neuromuskulárnymi, demyelinizačnými, zápalovými, nádorovými ako aj vertebrogénnymi.

Na geriatrické oddelenie sa prijímajú pacienti s viacerými ochoreniami nad 65 rokov a všetci interní pacienti nad 80 rokov. Ročne sa na tomto oddelení hospitalizuje takmer tisíc pacientov, u ktorých sa prevádzajú všetky diagnostické vyšetrenia dostupné v komárňanskej nemocnici.

Po ukončení rekonštrukčných prác nového pavilónu budú všetky zo spomínaných oddelení vybavené novým mobiliárom a zároveň poskytnú komfortnejšie prostredie svojim pacientom.

Späť