Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Nemocnica

Komárňanskej nemocnici záleží na názore pacientov

15.3.2017

Vo Všeobecnej nemocnici Komárno, prevádzkovanej neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadenej skupinou AGEL sa začalo s aktívnym prieskumom názorov pacientov. Od dnešného dňa, 15. marca 2017, môžu pacienti vyjadriť svoj názor na poskytnutú zdravotnú starostlivosť počas hospitalizácie alebo na ambulantnú starostlivosť formou detailných dotazníkov.

Proces prieskumu prebieha formou montáže označených schránok na viacerých oddeleniach určených na zber dotazníkov spokojnosti a distribúciou dotazníkov na oddelenia a ambulancie. Spomínané dotazníky dostanú pacienti pri prijatí na oddelenie, resp. pri ukončení vyšetrenia na vybraných ambulanciách. Do prieskumu spokojnosti sa zapojili všetky relevantné oddelenia a dve z najvyťaženejších ambulancií. Vedenie nemocnice si od tohto prieskumu sľubuje detailnejší pohľad na názory, požiadavky a návrhy pacientov jednotlivých oddelení a ambulancií a možnosť aktívnej reakcie na tieto impulzy.

Pacienti mali aj doteraz možnosť vyjadriť svoje názory či už formou online dotazníka na webovej stránke nemocnice alebo vhodením vlastných pripomienok do schránky umiestnenej pri vrátnici nemocnice. Radi by sme im však tento proces zjednodušili. Práve preto sme pripravili detailne vypracované dotazníky, v ktorých môžu pacienti vyjadriť svoju spokojnosť, či nespokojnosť s konkrétnym oddelením či ambulanciou, alebo sa podeliť o vlastné návrhy. Názory našich pacientov sú pre nás cenným zdrojom informácií a radi by sme systematickým vyhodnocovaním spomínaných dotazníkov prispeli ku pozitívnym zmenám na jednotlivých pracoviskách nemocnice,“ uviedla hlavná iniciátorka projektu, námestníčka pre zdravotnú starostlivosť, PhDr. Zlatica Halmová, MPH.

Nemocnica bude proces dopytovania vyhodnocovať vo štvrťročných intervaloch a následne začne reagovať na najvýraznejšie podnety. Dotazníky sú zostavené tak aby pokryli široké spektrum dôležitých otázok súvisiacich s hospitalizáciou, či návštevou pacienta. Pacienti dostanú anonymný dotazník do vlastných rúk a po vyplnení ho osobne vložia do najbližšej označenej schránky. Od tohto momentu sa bude vyhodnocovaním zaoberať už len určený pracovník vedenia, ktorý po vyhodnotení predostrie najpálčivejšie impulzy priamo vedeniu nemocnice a následne sa pristúpi k aktívnemu riešeniu podnetov. Prvé výsledky by teda pacienti mali pocítiť už v lete tohto roku.

Všeobecná nemocnica Komárno s viac ako 110-ročnou históriou je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110 tisíc obyvateľov spádového územia okresu Komárno. Odbornú zdravotnú starostlivosť poskytuje pacientom na 11 lôžkových oddeleniach, 3 jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), v 23 ambulanciách a 10 oddeleniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek.

Späť