Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Nemocnica

Sestra komárňanskej nemocnice získala ocenenie Slovenskej lekárskej spoločnosti

19.12.2016

Všeobecná nemocnica Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi skupina AGEL, sa môže pochváliť ďalšou ocenenou osobnosťou z radov svojich zamestnancov. Je ňou diplomovaná sestra Melinda Rancsó z jednotky intenzívnej starostlivosti vnútorného lekárstva Všeobecnej nemocnice Komárno, ktorá získala ocenenie Strieborný odznak Slovenskej lekárskej spoločnosti za dlhodobú prácu vo výbore sekcie diabetologických sestier, za prednáškovú činnosť a edukáciu pacientov. Strieborný odznak jej bol odovzdaný v Trenčíne na slávnostnom seminári pri príležitosti 20. výročia založenia sekcie diabetologických sestier.

Pani Melinda sa okrem práce sestry venuje odbornej  pomoci ľuďom s diagnózou diabetes mellitus, ľudovo „cukrovkárom“ vo forme prednášok a edukačných posedení. „Som nesmierne vďačná za toto krásne  ocenenie, ktoré pre mňa znamená  veľmi veľa. Moje povolanie je pre mňa poslaním. Ako edukátorka pracujem aj v programe Dôvera pomáha diabetikom. V roku 2008 som získala ocenenie Sestra roka v kategórii edukátorka. Do súťaže ma nominovali pacienti, čo si veľmi vážim. Angažujem sa aj vo výbore  sekcie sestier pracujúcich v diabetológii. Spoločne so základnou školou organizujeme už niekoľko rokov dni zdravia pre deti. Súčasnou témou je predovšetkým prevencia cukrovky a rôznych civilizačných ochorení. Zapojila som sa aj do programu Modrý kruh. Aktívne sa zapájam do publikačnej činnosti.  Píšem nielen o našich činnostiach, ale aj o dôležitosti prevencie ochorení. Chcem tým dosiahnuť lepšiu informovanosť verejnosti,“ uviedla pani Rancsó.

Diabetes mellitus, ľudovo cukrovka, je hormonálne ochorenie, ktoré sa prejavuje zvýšenou hladinou glukózy v krvi (hyperglykémia) a poruchou metabolizmu sacharidov v ľudskom tele. Touto chorobou je postihnutých až 5% populácie, preto je osveta v otázke tejto choroby veľmi dôležitá. „Stále častejšie sa stretávam s osobami, akou je aj pani Rancsó, ktoré sa snažia aktívne vzdelávať nielen pacientov, ale aj širokú verejnosť. Vzdelávanie a osveta v problematike diabetu je v súčasnosti nevyhnutná a preto som veľmi rada, že sa takejto záslužnej činnosti venuje sestra z našich radov,“ dodala námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo, PhDr. Zlatica Halmová, MPH.

Späť