Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Počítačová tomografia (CT)

Využíva presné meranie absorpcie rtg žiarenia vyšetrovaných tkanív (denzitu) v určitých vrstvách, vyjadrenú v Hounsfieldových jednotkách (-1000 až +2000 HU), a tým aj bližšie (niekedy úplne presné) určenie chorobného procesu. Rôzne hodnoty absorpcie žiarenia v tkanivách sa zobrazujú na monitore ako rôzne stupne šedi. Vhodnou kombináciou parametrov sa tak dosiahne optimálne znázornenie určitých anatomických lokalít a štruktúr. Podľa patologického nálezu sa následne menia parametre vyšetrenia podľa potrieb vyšetrujúceho, je možnosť reformácie a rekonštrukcie obrazu v rôznych rovinách alebo trojrozmernom (3D) zobrazení. V postprocesingu, po ukončení samotného skenovania a po odchode pacienta, sa využívajú špeciálne programy na úpravu nasnímaných skenov.

Plánované vyšetrenia sa objednávajú indikujúcim lekárom – sú viazané na termín. Pred plánovaným vyšetrením je nutná príprava podľa anatomickej oblasti a cieľa vyšetrenia.  Pri vyšetreniach sa vyžaduje aktívna spolupráca pacienta.

Vzhľadom na možné podanie kontrastnej látky je vždy nutné prísť na vyšetrenie nalačno (nejesť 6 hodín pred vyšetrením).

Dostupnosť:

Ambulantní pacienti (plánované vyšetrenia) sa objednávajú na konkrétny dátum a čas osobne na pracovisku alebo telefonicky na tel. č. 035/ 7909 344.

späť na úvodnú stránku oddelení