Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie rádiodiagnostiky

Oddelenie rádiodiagnostiky je zamerané na diagnostiku ochorení pomocou zobrazovacích metód, ktoré „zviditeľňujú“ štruktúru ľudského tela a chorobné procesy. Na našom oddelení sa využívajú metódy, ktoré sú založené na princípe rtg žiarenia (X-lúčov) a ultrazvuku. Vyšetrenia sú vykonávané na špeciálnych prístrojoch.


Oddelenie sa delí na pracoviská podľa jednotlivých vyšetrovacích modalít:

  • 1 Skiagrafické pracoviská,
  • 2 Ultrasonografické pracovisko (USG),
  •    Mamografické pracovisko (MG),
  •   Pracovisko počítačovej tomografie (CT).

Prevádzka oddelenia je nepretržitá – jednozmenná s ústavnou pohotovostnou službou (ÚPS). ÚPS je zabezpečená jedným lekárom a dvoma rádiologickými technikmi. Pracoviská RDG oddelenia slúžia nielen pre pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach nemocnice, ale, samozrejme, aj pacientom s odporúčaním od všeobecných a odborných ambulantných lekárov.


História

Vznik Rádiodiagnostického oddelenia sa viaže na založenie samotnej nemocnice v Komárne. Patrí medzi základné oddelenia nemocnice. Medzníky sa viažu najmä na nové modality ako ultrasonografia (USG - 80-te roky 20. storočia) a počítačová tomografia (CT – 90-te roky 20. storočia – prvý CT prístroj v komárňanskej nemocnici bol daný do prevádzky v roku 1995).


Prístrojové vybavenie

  • Počítačový tomograf (CT) - špirálový 64-vrstvový CT prístroj PHILIPS Ingenuity Core 64.
  • Skiagrafický prístroj FUJI Shimadzu Radspeed- digitálny rtg prístroj
  •  2 USG prístroj -  ARIETTA 70 s troma sondami na celotelové použitie.
  • Digitálny Mamograf: Fuji Amulet
  • SIEMENS CIOS SELECT 20 - digitálny prenosný rtg prístroj

ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETRENIA MIMO ORDINAČNÝCH HODÍN

Vážení pacienti,
 
od dňa 23.6.2016 vám ponúkame nadštandardnú službu - USG vyšetrenie okrem doterajších ordinačných hodín v utorok a  štvrtok v čase od 14.30 hod do 16.30 hod.
 
Na vyšetrenie sa môžete vopred objednať telefonicky na čísle 035 / 7909 612 (počas pracovných dní od 7:30 do 13:00), alebo osobne na recepcii Urgentného príjmu.
Nadštandardné služby sú spoplatnené v zmysle cenníka služieb Nemocnice AGEL Komárno s.r.o.