Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Vybavenie pracoviska radiačnej onkológie

Naše pracovisko je vybavené lineárnym urýchľovačom Halcyon (Varian).  Ide o špičkový lineárny urýchľovač najmodernejšej rady, ktorý umožňuje aplikáciu rádioterapie len pomocou špeciálnych techník (IMRT, VMAT), ktoré sú u nás aplikované u každého pacienta bez ohľadu na charakter a štádium ochorenia.  Ďalšou modernou metódou je obrazom riadená rádioterapia (IGRT). Umožňuje aplikáciu liečby s maximálnou presnosťou tým, že dokáže overiť presnosť nastavenia pacienta, zobraziť možné zmeny polohy cieľových objemov a rizikových štruktúr a následne, v prípade potreby previesť korekciu nastavenia a to pred každou aplikáciou ožarovania. Ide o proces, ktorý výrazne zvyšuje kvalitu aplikovanej liečby a znižuje toxicitu liečby na okolité zdravé tkanivá.


Každý pacient musí pred zahájením ožarovania absolvovať tzv. plánovacie (terapeutické, lokalizačné) CT. Dané CT vyšetrenie sa prevádza na CT prístroji najnovšej rady od firmy Siemens – Somatom Confidence 64 RT Pro so špeciálnymi softvérovými funkciami, ktoré  skvalitňujú CT obraz pre použitie na účely plánovania rádioterapie. CT prístroj je k dispozícii len pre naše pracovisko. Na tomto CT prístroji zároveň prevádzame aj CT diagnostiku u onkologických pacientov.


Presné naplánovanie distribúcie dávky žiarenia je mnohostupňový a zložitý proces, ku ktorému slúži plánovací systém Eclipse a verifikačný systém ARIA 15.6 (v súčasnosti najvyššia verzia).

Liečbu môžu pacienti absolvovať ambulantne, alebo počas hospitalizácie na oddelení.

späť na úvodnú stránku oddelení