Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Čo je rádioterapia alebo ožarovanie?

Rádioterapia alebo liečba ionizujúcim žiarením sa dnes používa k liečbe nádorových ochorení u približne  50% pacientov. Jej úspešnosť u lokalizovaného ochorenia (ochorenie, ktoré sa ešte  nerozšírilo do ďalších tkanív) je pomerne vysoká. Predpokladom úspešnej liečby je možnosť bezpečne aplikovať dostatočne vysokú dávku žiarenia a zároveň maximálne šetriť okolité zdravé tkanivá. To je možné len na pracovisku s dobrým technickým vybavením.

Rádioterapia sa rozdeľuje na externú terapiu a brachyterapiu, ktoré možno v indikovaných prípadoch kombinovať. Pri externej terapii je zdroj žiarenia mimo tela pacienta, pri  brachyterapii sa žiarič vkladá do tesnej blízkosti alebo aj priamo do nádoru alebo jeho lôžka (po operácii). Pri externej terapii sa ako zdroj žiarenia v súčasnosti využíva lineárny urýchľovač.

 

Ožarovanie krvi a krvných derivátov

Ďalšou činnosťou nášho pracoviska je ožarovanie krvi a krvných derivátov pre našich pacientov, ako aj pre ostatné oddelenia a nemocnice. Takáto úprava krvi je vhodná pre imonudeficientných pacientov ako prevencia reakcie štep proti hostiteľovi (GVHD). Ide o pomerne zriedkavo sa vyskytujúcu komplikáciu, ktorá je však v 90% prípadov fatálna.

späť na úvodnú stránku oddelení