Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Pracoviská

Onkologické centrum

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Vážení pacienti,

Všetci vieme, že nádorové ochorenia sú vážne. Ročne pribudne na Slovensku okolo 30 000 nových pacientov s onkologickým ochorením. Liečba nádorových ochorení je multidisciplinárna, podieľajú sa na nej:

  • chirurgia
  • rádioterapia
  • chemoterapia, biologická a hormonálna terapia
  • kombinácia vyššie uvedených modalít

Našim poslaním je liečba nádorového ochorenia. Naplnením nášho poslania je spokojný pacient.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na našom pracovisku je určené nielen pre pacientov zo spádovej oblasti Komárna a blízkeho okolia, rovnako sme schopní poskytovať kvalitnú starostlivosť všetkým pacientom zo Slovenska, ktorí sa u nás rozhodnú liečiť. Liečba je plne hradená z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Pacientov liečime ambulantne, alebo sú hospitalizovaní na lôžkovom oddelení.

Čo liečime?

Zaoberáme sa liečbou všetkých typov solídnych nádorov u pacientov dospelého veku. Liečba je založená na aktuálnych celosvetovo doporučených postupoch, ktoré vychádzajú z najnovších poznatkov v onkológii.

 

"Špecifiká pracoviska": 

1.- Veľmi krátke termíny zahájenia liečby a dostatočná liečebná kapacita.

2.- Veľmi rýchly čas ožarovania a manipulácie s pacientom a efektívne využívanie všetkých softwarových prvkov výbavy.

3.- Špeciálne ožarovacie techniky VMAT a IMRT ako štandard u všetkých pacientov.

4.- Úroveň liečby tzv. 4D konformálnej RAT, 100% RAT plánov je IGRT - obrazom riadená RAT, s dennou obrazovou kontrolou presnosti pomocou vlastného 3D kV CBCT.

5.- Snímanie dýchacích pohybov pri plánovaní RAT v obl. hrudníka - tzv. respiratory gating (napr. pri ožarovaní pľúcnych nádorov).

6.- Progresívny a zohraný tím, efektívna komunikácia, veľmi rýchle časové manažovanie pacientov (minimálna čakacia doba).

 

Individuálny prístup k pacientovi

V liečbe plne akceptujeme multidisciplinárny tímový prístup, ktorý zahŕňa komplexnú liečbu a následnú dispenzarizáciu. Voľba liečebného postupu u každého pacienta je vždy závislá na tímovom rozhodnutí, každý pacient je referovaný na ranných poradách oddelenia, v indikovaných prípadoch je ďalší liečebný postup stanovený na zasadnutí špecializovanej onkologickej komisie (onkogynekologická, koloproktologická a mamologická), ktoré zasadajú v pravidelných týždňových intervaloch. Závery komisie sú záväzné pre celý lekársky tím. Pacienti sú následne liečení najnovšími postupmi radiačnej a klinickej onkológie. Našou snahou je každému pacientovi „ušiť liečbu na mieru“.