Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Pracoviská

Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie

Oznam:

Informácie o pacientovi poskytuje lekár oddelenia osobe, ktorú určil pacient od 13:00-14:00 hod. na tel.č. 035/7909 320.

Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie riadi primár MUDr. Pavel Demeter, MBA a vedúca sestra Mgr.Anita Feketeová.

Na oddelení sú pacienti liečení rádioterapiou, systémovou onkologickou liečbou (chemoterapia, hormonálna a biologická liečba, imunoterapia), podpornou liečbou a sú tu liečení aj pacienti s komplikáciami základného ochorenia alebo protinádorovej liečby.

K dispozícii je t.č. 12 dvojlôžkových izieb so štandardným vybavením. Lekársku starostlivosť zabezpečujú erudovaní lekári so špecializáciami v odbore a s dlhoročnou praxou. O dozimetriu, výpočty a plánovanie rádioterapie v spolupráci s lekármi sa starajú klinickí fyzici. Ožarovanie vykonávajú rádiologickí technici s nadstavbovou špecializáciou. Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú zdravotné sestry,  praktické sestry a ošetrovatelia pod vedením vedúcej sestry s vysokoškolským vzdelaním.

Patríme medzi špecializované oddelenie a snažíme sa okrem starostlivej liečby poskytnúť pacientom rodinné prostredie, prívetivý ochotný personál, s veľkou dávkou empatie, s osobitým prístupom k požiadavkám a potrebám pacientov.

Návštevy

Návštevy pacientov na oddelení sú možné denne v popoludňajších hodinách. Osobám mladším ako 18 rokov návštevy nie sú doporučené.

Návštevné hodiny:
Pondelok až Piatok od 14.00 do 15.00 hod.
 

ČO JE SYSTÉMOVÁ ONKOLOGICKÁ LIEČBA

V spolupráci s onkológmi a špecialistami iných odborov zabezpečujeme diagnostiku a liečbu onkologických pacientov na vysokej úrovni, a poskytujeme komplexnú liečbu týmto pacientom.

Samotná systémová liečba využíva chemické látky, ktorých cieľom je zastaviť množenie nádorových buniek, prípadne spomaliť ich rast. Najčastejšie sa podáva pacientom priamo do žily, ale môže sa podávať aj ústami vo forme tabliet. Tým, že liek sa dostáva priamo do krvi, ovplyvňujeme nielen samotný nádor, ale krvným riečiskom sa môže dostať aj k vzdialenejším metastázam.

Aký druh a množstvo systémovej liečby pacient dostane, závisí od štádia ochorenia, typu nádoru, ako aj od reakcie pacienta na samotnú liečbu.

Liečba je podávaná obyčajne v takzvaných cykloch – to znamená, že medzi cyklami je pauza, počas ktorej má orgamizmus čas na zotavenie. V prípade chemoterapie hovoríme o takzvaných chemoterapeutických režimoch. Tie sa využívajú:

  • pred operáciou, cieľom je zmenšiť nádor, aby bol chirurgický zákrok lepšie realizovateľný ( takzvaná neoadjuvantná terapia ),
  • po operácii – jej cieľom je zničiť všetky zostávajúce nádorové bunky, ktoré mohli po odstránení nádoru zostať v organizme ( takzvaná adjuvantná terapia )
  • ak sa nádor nachádza v pokročilom alebo metastatickom štádiu ( paliatívna terapia )

Príjem na oddelenie klinickej a radiačnej onkológie je zvyčajne plánovaný v pracovné dni od 8,00 hod. do 10,00 hod.. Poskytujeme aj akútne hospitalizácie pacientom s progredujúcim nádorovým ochorením so symptomatológiou nezvládnuteľnou ambulantnou liečbou, príjem týchto pacientov je v pracovné dni od 7,00 hod. do 15,00 hod. Lekársku starostlivosť zabezpečuje primár oddelenia a lekári.

Deťom do 15 rokov nie sú návštevy na oddelení povolené!

 

 

 


 

späť na úvodnú stránku oddelení