Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Anesteziologické predoperačné vyšetrenie

Predoperačné vyšetrenia pred plánovaným operačným výkonom v celkovej alebo regionálnej anestézii v Nemocnici AGEL Komárno s.r.o., t..j. výkony pri ktorých nehrozí riziko z omeškania, kde sa príprava vykoná ambulantne.

Ambulancia anesteziológie a intenzívnej medicíny (AIM) je súčasťou rovnomenného oddelenia. Každý pacient je pred plánovaným operačným výkonom vyšetrený anestéziológom, ktorý zhodnotí jeho klinický stav a informuje ho o navrhovanom spôsobe anestézie. Vyšetrenie by malo byť realizované podľa zdravotného stavu pacienta 1-2 týždne pred plánovaným zákrokom, resp. aspoň deň pred plánovaným operačným výkonom, aby anestéziológ mohol odporučiť ďalšie diagnostické a liečebné opatrenia, významné z hľadiska anestézie a určené na zlepšenie stavu pacienta. Pacient si prinesie na všetky základné aj doplňujúce vyšetrenia vykonané v súvislosti s plánovaným zákrokom.Pacienti by mali byť vyšetrení anestéziológom pre príchodom na operačnú sálu. Žiadame, aby chirurg indikoval charakter a rozsah operačného zákroku pred nastéziologickým vyšetrením. Anestéziológ určí definitívne ASA/predbežné ASA stanoví internista, alebo obvodný lekár a robí doporučenie ohľadom typu anestézy. Pokiaľ by ambulantné anestéziologické vyšetrenie nebolo vykonané pred hospitalizáciou, chirurg informuje anestéziológa a odosiela chodiaceho pacienta na vyšetrenie. U rizika sťaženej intubácie, sťaženej ventilácie maskou a u OSA pacienta anestéziológ vykoná prídatné fyzikálné vyšetrenia a hodnotenia.

 

Klasifikácia celkového fyzického stavu pacienta podľa ASA a orientačný čas platnosti vyšetrení

 

Skupina Klasifikácia fyzického stavu pacienta Čas platnosti  vyšetrení
ASA 1      

Zdravý pacient bez patologického klinického (psychosomatického)a laboratórneho nálezu. Patologický proces, pre ktorý má byť operovaný je lokalizovaný a nespôsobuje systémovú poruchu

1 mesiac pokiaľ počas tejto doby neprebehlo u pacienta interkurentné ochorenie
ASA 2 Mierne až stredne závažné systémové ochorenie pre ktoré je pacient operovaný, prípadne vyvolané iným patofyziologickým procestom bez zmeny výkonnosti a funkcie orgánov. 14 dní pokiaľ počas tejto doby neprebehlo u pacienta interkurentné ochorenie
ASA 3 Závažné systémové ochorenie akejkoľvek etiológie, ombedzujúce pacienta. 7 dní, pokiaľ počas tejto doby nenastala zmena klinického stavu pacienta
ASA 4 Závažné, život ohrozujúce systémové ochorenie, ktoré nie je riešiteľné operačným výkonom. 12-24 hodín
ASA 5 Moribundný (umierajúci ) pacient, u ktorého je operácia posledná možnosť záchrany života. Smrť je pravdepodobná do 24 hodín, či už s operáciou alebo bez nej.  12-24 hodín

 


Ordinačné hodiny :
Po – Pia od 8.00 do 12.00 hod.

Kde nás nájdete:
Ambulancia anesteziológie a intenzívnej medicíny ,
prízemie pavilónu E, Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. ,
Komárno, Mederčská 39

tel.: 035 7909 230

Vedúci pracovníci:
MUDr. Andrej Rosinský - primár OAIM, Kristína Mečárová - sestra

späť na úvodnú stránku oddelení