Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Epidurálna analgézia

Pôrod je výrazne emocionálny zážitok a až 95% žien ho má spojený s nepríjemným pocitom, vyúsťujúcim až nekontrolovateľnú bolesť. Intenzívne prežívanie bolesti môže spôsobiť u rodičky nadmernú psychickú a fyzickú záťaž, rodička prestane spolupracovať, nesprávne dýcha, a tak hrozí vyčerpanie energetických zásob a kyslíka potrebných pre plod v tomto období.

Epidurálna analgézia (PEDA) je jednou z najmodernejších metód tlmenia pôrodných bolestí a v posledných rokoch sa úspešne používa aj na Slovensku. Pôsobí len miestne na prenos bolestivých podnetov a pri dodržaní podmienok je spoľahlivá a vysoko bezpečná ako pre matku, tak aj pre dieťa. Z pohľadu tíšenia bolestí patrí k najefektívnejším a najúčinnejším, preto sa hovorí aj o „bezbolestnom pôrode“, hoci ide skôr o stlmenie bolesti ako o jej odstránenie. Epidurálna analgézia (tlmenie bolesti) zníži, alebo skôr odstráni reakciu tela na bolesť, preto sa neobjavujú účinky rýchleho dýchania, ako tŕpnutie prstov, mdloby, rodička je schopná uvoľniť ľahšie svalstvo, nedochádza k vzostupu krvného tlaku, normalizuje sa chemické zloženie krvi, je znížená záťaž srdca, ako aj požiadavky tela na kyslík.

Jednou z najpozitívnejších vedľajších účinkov je to, že mamičky sa veľmi skoro cítia lepšie, sú uvoľnené, dokážu relaxovať a tešiť sa z pôrodu.


Komu sa PEDA môže podať?

V prvom rade je to želanie mamičky, ktoré posúdi pôrodník a na jej základe žiadosti a odporúčania lekára bude rodička vyšetrená anestéziológom. Vhodnosť bude posúdená anestéziológom a pôrodníkom. Treba však zdôrazniť, že sú aj prípady, kedy túto metódu neodporúčame, napr. pri alergii na lokálne anestetiká, ťažkých infekčných ochoreniach, poruchách krvného zrážania alebo nadmernej hmotnosti. PEDA priaznivo ovplyvňuje aj priebeh rizikových pôrodov (predčasný pôrod, pôrod koncom panvovým, pôrody u matiek s diabetom a matiek s vysokým tlakom).


Ako sa PEDA podáva?

Vlastný výkon spočíva v zavedení tenučkej cievky – katétra k nervom v bedrovej oblasti (do chrbta, ale nie do miechy), zodpovedajúcim za prenos bolestivých vnemov. Cez túto cievku sa potom do okolia nervu podávajú buď anestetiká (znecitlivujúce látky) samotne alebo v kombinácii s opioidmi (látky tíšiace bolesť). Anestetikum dočasne zabraňuje prenosu bolestivých podnetov a vzniku bolestivých pocitov. V priebehu 7-20 minút sa bolesti strácajú, vy pocítite úľavu, avšak činnosť maternice nie je anestetikom ovplyvnená. Kontrakcie prebiehajú ďalej, len pre vás už nie sú bolestivé. V súčasnosti  podávaná koncentrácia anestetika je oproti minulosti znížená tak, aby prevažne ovplyvnila vnímanie bolesti, nie však schopnosť pohybu a aktívnej spolupráce pri vlastnom pôrode. Ten sa prihlási nutkavým tlakovým pocitom na konečník.

V prípade, ak je umiestnená epidurálna cievka a ukáže sa nutné vykonanie cisárskeho rezu alebo inštrumentálneho pôrodu (vakum extraktorom, pôrodnícke kliešte) je možné cez epidurálnu cievku podať lieky vo vyššej koncentrácii na miestnu anestéziu (znecitlivenie), ako alternatívu oproti celkovej anestézii, ktorá má svoje riziká. Taktiež epidurálna analgézia sa môže použiť na pooperačné tlmenie bolesti po cisárskom reze.

Epidurálna cievka môže byť zavedená v ktorejkoľvek fáze pôrodu. Existujú určité medicínske ukazovatele, ktoré poukazujú na čas, kedy je najvhodnejšie zavedenie epidurálnej cievky a podanie prvej dávky anestetika (krčok maternice by mal byť už dostatočn rozšírený). Proti skorému podaniu PEDA existuje viacero štúdii, ktoré predpokladajú vyšší výskyt cisárskych rezov, ako i predĺženie pôrodu. Epidurálnu cievku je možné zaviesť kedykoľvek, avšak s dávkou anestetika môžeme počkať.


Aké sú vedľajšie účinky pri epidurálnej analgézii?

Výskyt a závažnosť vedľajších účinkov závisí najmä od veľkosti dávky použitého anestetika. Ako väčšina iných vedľajších účinkov sú predpovedateľné a odoznejú po určitom čase. Zväčša sú viac nepríjemné ako v skutočnosti škodlivé.

Strata citlivosti       

Pri vyšších dávkach anestetika môže rodička pociťovať oslabenie dolných končatín, nemusí cítiť kontrakcie ani plný močový mechúr. Nepociťovanie kontrakcií môže byť nepríjemné, najmä v prípade, ak okolie povzbudzuje "k tlačeniu", ale vy pritom nepociťujete žiadne nutkanie. Navyše  takáto dávka môže zvýšiť riziko nutnosti zavedenia cievky do močového mechúra a inštrumentálneho pôrodu. Rozhodnutie o nutnosti inštrumentálneho pôrodu (vakum, pôrodnícke kliešte) je v rukách gynekológa.

Svalová slabosť

Vyššie koncentrácie spôsobujú svalovú slabosť v dolných končatinách, takže je ťažké nimi pohybovať. Hoci sa nejedná o komplikáciu, mnoho žien ju pociťuje nepríjemne, najmä ak svalová slabosť pretrváva aj niekoľko hodín po pôrode. Oslabenie sa môže týkať aj svalstva panvového dna, ktoré spoluúčinkuje pri otáčaní hlavičky dieťaťa v pôrodných cestách, takže je nutné umelo dopomôcť jeho otočeniu. Predísť uvedenej komplikácii je možné použitím slabších dávok. Pri použití takýchto dávok je rodička väčšinou schopná chôdze onedlho po ich podaní. Použitím nízkej koncentrácie klesá aj nutnosť inštrumentálneho (kliešťového) pôrodu.

Pokles tlaku krvi

Rozoznávame dve príčiny poklesu tlaku. Prvá, fyziologická (normálna) príčina, je pokles tlaku pri odstránení bolesti, v podstate sa jedná o normalizáciu zvýšeného tlaku pri bolesti. Druhou príčinou je, že povolením svalstva aj v cievach zasiahnutej oblasti dochádza k poklesu tlaku, pretože krv prúdi cez otvorenejšie riečisko. Tieto zmeny nebývajú výrazné pri neležení na chrbte. Prvým príznakom úspešnosti PEDA je pocit tepla a sucha v nohách, ktorý je dôsledkom rozšírenia ciev. Ak nedôjde k úprave tlaku pri zmene polohy tela, môžeme upraviť tlak liekmi, ktoré sú bezpečné pre mamičku aj jej dieťa. Opäť platí, že k výraznejšiemu poklesu tlaku dochádza pri použití vyšších dávok.

Triaška

Podávaním anestetických látok do epidurálneho katétra môže dôjsť k triaške. Pravdepodobne opäť je výskyt spojený s podaním vyšších dávok a podanie pomocnej látky (opiátu) vedie k poklesu výskytu triašky.


Aký je účinok na dieťa?

Množstvo látky, ktoré prejde cez placentu je minimálne. Nezistil sa žiadny negatívny účinok na dieťa, práve naopak. Skôr sa predpokladá, že epidurál má pozitívny vplyv na dieťa. Dôkazom toho je i to, že niekoľkokrát vyššie dávky potrebné pri cisárskom reze nevyvolajú u dieťaťa žiadne negatívne účinky. Dokonca sa popisuje, že deti po PEDA boli živšie oproti deťom bez akejkoľvek analgézie.


Aké sú možné komplikácie pri PEDA?

Tak ako akýkoľvek medicínsky zákrok aj epidurálna analgézia môže byť spojená s komplikáciami. Väčšina z nich je prechodná a nezávažná. Život ohrozujúce komplikácie sú veľmi zriedkavé a dobre odpovedajú na liečbu a je im možné predísť.

Náhodná punkcia (prepichnutie) tvrdej pleny

V tomto prípade sa ihla dostane hlbšie akoby mala a prepichne tvrdú plenu (obal v chrbticovom kanáli). Závisí to od skúsenosti lekára ako aj anatomických pomerov rodičky. Vo veľkých centrách sa náhodné prepichnutie tvrdej pleny vyskytuje približne 1x  na 300 rodičiek. Samotné prepichnutie nie je závažnou komplikáciou a bežne sa vykonáva pri iných operáciách alebo vyšetreniach. Prepichnutie však môže spôsobiť silné bolesti hlavy. Pre túto bolesť je typické, že vzniká na druhý deň, zhoršuje sa pri vzpriamení a je nepodobná bolestiam hlavy pociťovaným v minulosti. Takáto bolesť je liečiteľná, a to liekmi alebo v prípade neúspechu podaním krvi do epidurálneho priestoru, čo znamená vlastne zopakovanie postupu „pichania do chrbta“ s podaním vlastnej krvi do tohto priestoru. K úľave dochádza v priebehu niekoľkých hodín po zákroku jej úspešnosť sa popisuje okolo 85-90%. Pred samotným vykonaním tejto tzv. „krvnej zátky“ je možné vykonať aj iné liečebné opatrenia.

Náhodný vysoký spinálny blok

K tejto komplikácií môže dôjsť, ak sa podajú anestetické látky pri nerozpoznanej punkcii tvrdej pleny (viď. vyššie). V tomto prípade sa jedná o závažnú komplikáciu, ktorá je však pri správnom postupe veľmi nepravdepodobná. Takýto prípad sa zatiaľ pri pôrode na Slovensku nepopísal. I v prípade, že by táto komplikácia nastala, pri nízkych koncentráciách väčšinou nezapríčiňuje vážnejšie ohrozenie.

Komplikácie vyplývajúce z nežiaducich účinkov lokálnych anestetík

Lokálne anestetiká môžu byť vstrebané do krvného obehu. V tomto prípade sú koncentrácie týchto látok veľmi nízke, a tak  nespôsobujú komplikácie. V prípade, ak však je anestetikum náhodne podané priamo do cievneho riečiska, môže jeho prechodne zvýšená koncentrácia spôsobiť kŕče a stratu vedomia. Tento účinok je väčšinou prechodný a nezanechá vážnejšie následky. Opäť sa jedná o veľmi zriedkavú komplikáciu.

Infekcia

Infekcia po epidurálke je extrémne zriedkavá. Incidencia sa pohybuje približne 1:10 000. Pri správnej liečbe väčšinou nezanechá žiadne následky. Ak by sa však včas nerozpoznala, mohla by viesť k závažným komplikáciám.

Bolesti chrbta

Niekoľko dní môže žena pociťovať bolesti v mieste vpichu. Tieto bolesti väčšinou odznejú úplne spontánne. Mnohokrát sú epidurálne katétre obviňované zo všetkých bolestí chrbta po pôrode. Je to veľmi nespravodlivé. Je potrebné si uvedomiť, že bolesti chrbta sú bežné po normálnom pôrode. Pri pôrode totiž dochádza k zvoľneniu panvových kĺbov, počas posledného trimestra gravidity dochádza k zvýšenej záťaži bedrovej chrbtice, čo všetko môže viesť k bolestiam chrbta. Obviňovať PEDA je preto nespravodlivé. Väčšina štúdií dospela k záveru, že epidurálna analgézie nespôsobuje zvýšený výskyt bolestí chrbta po pôrode.

Poškodenie nervov

Mnoho rodičiek sa obáva, že jej epidurál môže poškodiť nervy. Neurologické komplikácie sú však extrémne zriedkavé. Ihla je pri epidurálke zavedená až pod zakončením miechy, takže aj keby došlo k prepichnutiu tvrdej pleny, pod ktorou  sa miecha nachádza, v týchto miestach sú už len nervové korene, ktoré ihla ľahko odtlačí. Príčinou nervového poškodenia však môže byť aj samotný pôrod. Vo  svete sa odhaduje výskyt poškodenia na 1:20 000 epidurálov. Pochopiteľne by sa v uvedenom prípade musel pôrod ukončiť cisárskym rezom. Najťažšia forma komplikácie pôrodnej epidurálnej analgézie je priečna lézia – prerušenie miechy s trvalým ochrnutím hlavne dolných končatín. Je extrémne zriedkavá, a v stredoeurópskom priestore v histórii tejto metódy nebola v literatúre nikdy spomenutá. Okrem toho PEDA sa zavádza pod úrovňou miechy, ktorá u 80% populácie končí na úrovni 2 lumbálneho (bedrového) stavca, z čoho logicky vyplýva, že takéto poškodenie pri korektne vykonanej epidurálke ani nie je možné.


Čo je teda potrebné vedieť o epidurálke?

  • Pôrodná epidurálna analgézia je najefektívnejšou metódou pôrodnej analgézie.
  • K odstráneniu bolestivého vnímania dochádza asi po 15 minútach.
  • Väčšina nežiaducich účinkov je bezvýznamná a neprítomná pri použití nízkych dávok.
  • Závažné komplikácie sú extrémne zriedkavé. Bolesti hlavy, ktoré sú najčastejšou komplikáciou sú odstrániteľné.
  • Nezistil sa nepriaznivý vplyv na plod.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás smelo obráťte na telefónnom čísle 035/ 7909 480.

Epidurálna analgézia nie je hradená zo zdravotného poistenia a jej podanie je spoplatnené vzhľadom na aktuálny cenník Nemocnice AGEL Komárno

späť na úvodnú stránku oddelení