Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie klinickej biochémie

Pracovná doba:
Pondelok až Piatok: od 7.00 do 15.00 hod.


Oddelenie klinickej biochémie (OKB) je nelôžkové oddelenie začlenené medzi spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ). Hlavnou náplňou je vyhodnotenie vzoriek biologického materiálu z biochemického hľadiska. Výsledky slúžia lekárom ako podklad v ďalšom rozhodovaní pri stanovení diagnózy a následnej terapie pacienta.

História

V rámci nemocnice bolo zriadené spoločné biochemické a hematologické oddelenie v prvej polovici 50-tych rokov na čele s primárom MUDr. Júliusom Horným. V 1963 došlo k odčleneniu biochemického laboratória. Prevádzali sa jednoduché manuálne vyšetrenia. Od 1972 bola poverená vedením laboratória a v roku 1976 vymenovaná za primárku OKB MUDr. Ildikó Kochanová, ktorá postupne zavádzala nové modernejšie vyšetrovacie metódy. V súčasnosti je primárom oddelenia MUDr. Sylvia Priškinová.

Oddelenie je členené na

 • úsek rutinnej biochémie,
 • úsek špeciálnych vyšetrovacích metód.

Lokalizácia

OKB sa nachádza pri hlavnom vchode areálu nemocnice vľavo na prízemí spoločnej budovy s oddelením hematológie a transfuzilógie. Vchod na OKB je oproti chirurgickej ambulancii.


Prístrojové vybavenie

 • ELECSYS 1010 (ROCHE) – imunochemický analyzátor,
 • Mini VIDAS (BIO MÉRIEUX) – imunochemický analyzátor,
 • IMMULITE 1000 (Siemens) – imunochemický analyzátor,
 • AVL COMPACT 3 - acidobázický analyzátor krvných plynov,
 • Architeckt ci 8200,
 • ECA 2000 - glukózový analyzátor.

Ponuka vyšetrení

Rutinná biochémia – krv (sérum),moč, stolica, mozgomiešny mok.

Vyšetrenia spracovávané na biochemickom analyzátore

1. Architect ci 8200

Glukóza, Močovina, Kreatinín, Kyselina močová, Celkové bielkoviny, Albumín, Bilirubíny, AST, ALT, GMT, ALP, AMS, CK, CK-MB, LD, CHE, Celkový cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, TG, APO A, APO B, Fe, V – Fe, Mg, P, Ca, Cl, Na, K, Ferritín, Transferín, C3,C4, CERU, IGG, IGA, IGM, ASO, CRP, RF , alfa 1 orosomukoid, prealbumín HBA1C, Lactát, MYO, Barbituráty, IgE, p ACP, Troponín I

Špeciálna biochémia - krv (sérum)

Vyšetrenia spracovávané na analyzátoroch

2. Architect ci 8200

 • Hormóny štítnej žľazy: f T3,fT4,hTSH,ATPO
 • Ostatné hormóny: Kortizol, prolaktín, testosteron, progesteron
 • Onkomarkery: CEA.CA 15-3,CA 19-9,CA 125
 • Lieky: Digoxín, Carbamazepín, kyselina valproová
 • Iné vyšetrenia: Homocystein, vit B12

3. Mini VIDAS

 • Procalcitonín
 • T HCG
 • Protein C
 • Beta 2 Mikroglobulín

4. IMMULITE Siemens

 • Ženské hormóny: LH, FSH, Estradiol, free beta HCG, PAPP – A
 • Onkomarkery: HCG

5. Elecsys 1010

 • Onkomarkery: CA 72 – 4, NSE, CYFRA 21-1

6. AVL COMPACT 3

 • ABR

Vyšetrenia prevádzané manuálne

 • rozbor konkrementov,
 • diferenciál mozgomiešneho moku.

Vyšetrenia prevádzané z moču

 • močový sediment,
 • ADDIS sediment - mikroskopicky, špecifická hmotnosť,
 • Bence Jones bielkoviny,
 • Melanín,
 • Porfyríny,
 • Vanilmandlová kyselina,
 • Kyselina 5 – hydroxyindoloctová,
 • 17 – hydroxykortikosteroidy,
 • 17 – ketosteroidy.

Vyšetrenia prevádzané zo stolice:

 • stolica na OK,
 • stolica na zbytky.