Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Pracoviská

Oddelenie klinickej biochémie

Pracovná doba:
Nepretržitá - 24 hod.


Oddelenie klinickej biochémie (OKB) je nelôžkové oddelenie začlenené medzi spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ). Hlavnou náplňou je vyhodnotenie vzoriek biologického materiálu z biochemického hľadiska. Výsledky slúžia lekárom ako podklad v ďalšom rozhodovaní pri stanovení diagnózy a následnej terapie pacienta.

História

V rámci nemocnice bolo zriadené spoločné biochemické a hematologické oddelenie v prvej polovici 50-tych rokov na čele s primárom MUDr. Júliusom Horným. V 1963 došlo k odčleneniu biochemického laboratória. Prevádzali sa jednoduché manuálne vyšetrenia. Od 1972 bola poverená vedením laboratória a v roku 1976 vymenovaná za primárku OKB MUDr. Ildikó Kochanová, ktorá postupne zavádzala nové modernejšie vyšetrovacie metódy. V súčasnosti je primárom oddelenia MUDr. Sylvia Priškinová.

Oddelenie je členené na

 • úsek rutinnej biochémie,
 • úsek špeciálnych vyšetrovacích metód.

Lokalizácia

OKB sa nachádza pri hlavnom vchode areálu nemocnice vľavo na prízemí spoločnej budovy s oddelením hematológie a transfuzilógie. OKB je umiestnené v pavilóne D vchod D3.


Prístrojové vybavenie

 • COBAS 6000  c 501 a e 601/ROCHE/  -biochemický a imunochemický analyzátor
 • COBAS e 411 /ROCHE/ – imunochemický analyzátor
 • SYSMEX UF 4000  – močový analyzátor
 • ABL 800  / RADIOMETER /–  analyzátor krvných plynov
 • BioSen Line  / BIOG/ - glukózový analyzátor
 • OsmoPRO /MEDESA/ - meranie osmolality
 • COBAS LIAT / ROCHE/ - PCR vyšetrenie

Ponuka vyšetrení

 1. COBAS 6000 c 501 a e 601

Rutinné vyšetrenia:

Glukóza, Močovina, Kreatinín, Kyselina močová, Celkové bielkoviny, Albumín, Bilirubín celkový,Bilirubín konjugovaný, AST, ALT, GMT, ALP, AMS,AMSP, Lipáza,LDH,CHE,CK, CK-MB, MYO,TnT,NTproBNP, Celkový cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, TG,  Fe, UIBC,Ferritín,Transferín,Na,K,Ca,Cl, Mg, P,  Lactát,CRP,PCT,IL6,ASLO,RF,C3,C4,  IGG, IGA, IGM,IGE,Haptoglobín, AAGP , Prealbumín, HBA1C,Etanol,Digoxín,Vankomycín,Gentamycín,B2M

Špeciálne vyšetrenia:

hTSH,fT4,fT3,antiTg,antiTPO,antiTSH receptor,PTH,Kortizol,HCG,LH,FSH,

Estradiol,Progesteron,Testosteron,Prolaktín,VitB12,VitD,Foláty,Homocystein,

CA19-9,CA15-3,CA125,CA72-4,CEA,SCC,AFP,PSAT,fPSA,NSE,CYFRA21-1

2.  COBAS e 411

Serologické vyšetrenia

HBsAg,anti HCV,anti HIV,antiHBS,Syfilis,

3.    ABL 800

 • Analýza krvných plynov

4.     OsmoPRO

 • Osmolalita séra

 5.    BioSen LINE

        Kapilárne glykémie

 6.   Sysmex UF 4000

         Močový sediment

Vyšetrenia prevádzané manuálne

 • rozbor konkrementov,
 • diferenciál mozgomiešneho moku.
 •  Melanín
 •  Porfyríny
 •  Bence Jones bielkovina
 • Rýchlotesty:

 Influenza A/B,RSV/Adeno vírus

 • Vyšetrenia prevádzané zo stolice:
 • stolica na OK,
 • stolica na zbytky
 • Rýchlotesty : Clostrídium ToxA/B,Clostrídium Ag