Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Pracoviská

Oddelenie hematológie a transfuziológie

Laboratórno – diagnostický úsek

 • rutinná a špeciálna hematológia
 • imunohematológia
 • hemokoagulácia
 • virológia
 • kontrola kvality

Úsek darcov krvi

 • evidencia
 • odber krvi
 • spracovanie krvi

História

V roku 1965 bola založená Transfúzna stanica pri Nemocnici s Poliklinikou (NsP) Komárno pod vedením primárky MUDr. Laluhovej. Do roku 1969, kedy došlo k zlúčeniu hematológie a transfuziológie v NsP Komárno, bola hematológia súčasťou biochemického oddelenia. Po zlúčení dvoch odborov vzniklo Oddelenie hematológie a transfuziológie pri NsP Komárno pod vedením primárky MUDr. Baštrnákovej a po jej odchode do dôchodku sa primárom oddelenia stal MUDr. Cséplő. Od 1.9.2005 je oddelenie súčasťou FORLIFE n.o., Všeobecná nemocnica Komárno a jeho primárkou bola od roku 2006 do 2014 MUDr. Elena Hrabovská. V súčasnosti oddelenie vedie MUDr. Enikő Radi. Oddelenie úzko spolupracuje so Slovenským Červeným krížom (SČK) pri nábore darcov krvi, odovzdávaní Janského plakety a rôznych akciách (športové a iné podujatia).

Pracovné zameranie

 • rutinné a špeciálne hematologické vyšetrenia (krvný obraz, retikulocyty, diferenc. náterov, poč. Eozinofilov),
 • špeciálne farbenia (siderocyty, sideroblast),
 • hemokoagulačné vyšetrenia (PT, APTT, Fibrinogén, TT, D-Dimer, AT III, HT ),
 • špeciálne hemokoagulačné vyšetrenia ( anti Xa HEPARIN, anti Xa RIVAROXABAN, anti Xa APIXABAN, DTI )
 • vyšetrenie genetiky vrodenej trombofílie ( Protein S, Protein C, APR rezistencia)
 • imunohematologické vyšetrenia (krvná skupina ABO, skupinový systém Rh, Kell, NAT, PAT, skríning protilátok u pacientov a gravidných, krížne skúšky, titer protilátok, vyšetrenia iných skupinových systémov erytrocytov),
 • predodberové a poodberové vyšetrenia u darcov krvi (vyšetrenie na lues, HIV1/HIV2, HbsAg, HCV, HbcAg),
 • vyšetrenie a výber darcov krvi
 • odber krvi BDK,
 • spracovanie krvi,
 • nábor darcov krvi v spolupráci s SČK.

Oddelenie pracuje v nepretržitej prevádzke. V pracovné dni od 15.00 hod. a cez víkendy ako ústavná pohotovostná služba.

Odbery krvi bezpríspevkových dobrovoľných darcov krvi sú

 • na OHTK - každý týždeň pondelok od 7.00 do 11.00 hod. a piatok od 7.00 do 11.00 hod..

Hematologická ambulancia

K oddeleniu patrí aj hematologická ambulancia.