Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie

O oddelení

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie (FRO) sa spolu s ostatnými medicínskymi odbormi podieľa na komplexnej starostlivosti o pacienta. Úlohou FRO je uplatňovanie preventívnych, diagnostických a liečebných opatrení, pri funkčných a štrukturálnych poruchách sprevádzajúcich základné ochorenie. Využíva diagnostické a terapeutické prostriedky odboru. FRO poskytuje komplexnú rehabilitačnú liečbu na nemocničných oddeleniach.

Liečebná telesná výchova dospelých

sa využíva pri akútnych i chronických ochoreniach kostí, svalov, nervov, použitím špeciálnych manuálnych techník a metodík s rôznym zameraním (AGR, PIR, mäkké techniky, metodiky podľa Kabáta, metodiky podľa Bobátha, koncept podľa Kalternborna, koncept vzorných cvičení podľa Brunkowej).

Liečebná telesná výchova detí

pomáha pri poúrazových ochoreniach, ochoreniach centránej nervovej sústavy, chybnom držaní tela u detí a skoliózy. Používame špeciálne metodiky a techniky napr. reflexnú lokomóciu (podľa Dr. Vojtu, metodika Bobathových), alebo koncepty zamerané na využitie proprioceptívnej stimulácie (podľa Freemana, podľa Jandu).

Reflexné techniky

predstavujú manuálnu a mobilizačnú liečbu, liečebné a reflexné druhy masáže. Ide o súbor masážnych hmatov s liečebným zameraním.

Fyzioterapia

 • elektroterapia – využíva rôzne typy prúdov podľa charakteru ochorenia,
 • termoterapia – využitím tepla rôzneho druhu a účinku (povrchový, hĺbkový, vlhké a suché teplo),
 • hydroterápia – využíva tepelný efekt vody spojený s rôznou intenzitou prúdenia,
 • mechanoterapia – využitie vonkajšej sily v prospech organizmu.

História

Začiatky rehabilitácie sa datujú od roku 1962 u pacientov neurologického oddelenia, na ktorom sa využívala základná fyzioterapia – galvanický a faradický prúd ako aj trakcie. Ako medicínský odbor sa začal rozvíjať v roku 1967, príchodom kvalifikovaných rehabilitačných pracovníkov.


Prístrojové vybavenie

 • trakčný stôl,
 • krátkovlnná diatermia,
 • parafín,
 • solux,
 • prístroje s galvanickým prúdom,
 • diadynamik,
 • interdyn,
 • vákuová jednotka,
 • TENS dráždiaci prístroj,
 • ultrazvuk,
 • magnetoterapia,
 • laseroterapia.