Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Pracoviská

Oddelenie dlhodobo chorých

Návštevné hodiny:
Pondelok až Nedeľa od 14.00 do 15.00 hod.

Oznam:

Informácie o pacientovi poskytuje lekár oddelenia osobe, ktorú určil pacient od 14:00 hod. - 15:00 hod na tel.čísle 035/7909 814. 


História

Oddelenie dlhodobo chorých (ODCH) bolo zriadené 15.2.2000 a pôvodne bolo umiestnené v budove infekčného pavilónu. Poverený vedením oddelenia je MUDr. Kollarik Gabriel. Dnes oddelenie sídli na IV.poschodí pavilónu J nad dialýzou.

Charakteristika

Oddelenie s kapacitou 16 lôžok má 6 izieb, z toho  2 - 2 posteľových,  a 4 - 3 posteľových. Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie s kapacitou 10 lôžok má 4 izby, z toho  2 - 2 posteľových,  a  2 - 3 posteľových.                     

Na oddelenie sú prijímaní pacienti od 18 rokov z komárňanského okresu a jeho širokého okolia (v prípade potreby aj z iných oblastí Slovenska) na odporučenie obvodného lekára, alebo prekladaní z iných oddelení, resp. zdravotníckych zariadení. Spôsob prijatia závisí od zdravotnej poisťovne pacienta, resp. od dohody prijímajúceho personálu s pacientom, alebo jeho rodinou. Klientelu oddelenia tvoria pacienti so známymi chronickými diagnózami, u ktorých sa nevyžaduje intenzívny diagnostický a liečebný postup a ich pobyt je zameraný na udržanie a zlepšenie celkového stavu, pohyblivosti, sebestačnosti a odstránenie, alebo zmiernenie príznakov a ťažkostí, ktoré im zhoršujú kvalitu života.  Nakoľko v našej nemocnici nie je lôžkové fyziatricko - rehabilitačné oddelenie, ani oddelenie paliatívnej medicíny, ODCH poskytuje aj rehabilitačnú starostlivosť u starších a chronicky chorých pacientov. Na oddelení sa postaráme aj o pacientov v poslednom štádiu rakovinných ochorení.

Dĺžka pobytu pacientov na ODCH závisí od zdravotného stavu pacienta.

Na oddelení pracuje kolektív sestier, zdravotníckych asistentov, sanitárov a upratovačiek pod vedením vedúcej sestry, ktorého hlavným cieľom je dosiahnutie maximálnej spokojnosti pacientov aj ich blízkych.

Oddelenie dlhodobo chorých má k dispozícii tím rehabilitačných pracovníkov . Okrem poskytovania rehabilitácie v ambulantnej časti je starostlivosť poskytovaná aj pri lôžku pacienta. V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberáme mobilizáciou a vertikalizáciou hospitalizovaných pacientov, vykonávame široké spektrum rehabilitačnej starostlivosti pri poruchách pohybového aparátu vrátane  špeciálneho preventívneho a liečebného polohovania. Rehabilitačnú činnosť poskytujeme neurologickým, traumatologickým, geriatrickým, ortopedickým a neurochirurgickým pacientom hospitalizovaným na ODCH, internom oddelení, oddelení jednodňovej zdravotnej starostlivosti a oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. 

V rámci oddelenia sa poskytujú aj služby sociálnej sestry (sociálne poradenstvo a pomoc pri vybavovaní potrebných záležitostí sociálneho charakteru). 

 

 

Kontakty:

Izba sestier
035 7909 297
Lekár
035/7909 814
4.poschodie pavilónu J
napíšte nám, opýtajte sa