Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie centrálnej sterilizácie

Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) sa zaoberá dekontamináciou, dezinfekciou a sterilizáciou chirurgických nástrojov, nástrojových setov, operačnej bielizne, operačných rukavíc, gumoviek, obväzového materiálu, termolabilného zdravotníckeho materiálu, špeciálnou technikou a zdravotníkmi na túto prácu špeciálne vyškolenými.

Prístrojové vybavenie

  • sterilizačné prístroje ODELGA pre parnú a chemickú sterilizáciu
  • umývacie a dezinfekčné automaty MIELE
  • zváračky sterilizačných obalov STERIKING a GANDUS

Ponúkané služby

  • Dekontaminácia
  • Dezinfekcia a sterilizácia chirurgických nástrojov
  • Prístrojov
  • Operačnej bielizne a rukavíc
  • Termolabilného materiálu.

Sterilizujeme aj endoskopy, laparoskopy, laryngoskopy, špeciálne gastroenterologické nástroje, dýchacie prístroje a ich súčasti, vrapové hadice rôzneho typu, optické káble a iné. Ponúkame vyhotovenie rôznych setov nástrojov, obväzového materiálu, operačnej bielizne a termolabilného materiálu podľa požiadaviek oddelení a ambulancií. Ponúkame možnosť balenia materiálu do rôznych druhov obalov (kombinovaných papier - fólia, alebo papier) s rôznou dĺžkou sterility materiálu podľa druhu obalu.

Naše služby ponúkame aj neštátnym zdravotníckym zariadeniam, na základe zmluvného vzťahu za poplatok. Cenník výkonov je vypracovaný podľa veľkosti obalu, druhu baleného materiálu a druhu sterilizácie a je k nahliadnutiu na oddelení a na riaditeľstve Nemocnice Komárno s.r.o..

História

Nové vyšetrovacie a diagnostické metódy v zdravotníctve a následný rozvoj prístrojov a nástrojov, ktoré sa používajú v zdravotníctve, vyžadujú nové spôsoby ich dekontaminácie a sterilizácie. Z ekonomického a z prevádzkového hľadiska je najvýhodnejšie centralizovať predsterilizačné aj sterilizačné pracovné postupy na jedno oddelenie so špeciálne vyškolenými pracovníkmi. Preto v roku 1992 vzniklo vo Všeobecnej nemocnici Komárno oddelenie centrálnej sterilizácie.