Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Pracoviská

Centrum pre poruchy rovnováhy

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

Pondelok: 7:00 – 15:00
Utorok: 7:00 – 15:00
Streda: 7:00 – 15:00
Štvrtok: 7:00 – 15:00
Piatok: 7:00 – 15:00

Oznam

Objednanie sa na vyšetrenie, informácie, konzultácie a predpis liekov volať na tel.č. 035/7909 435 každý deň od 13:00-14:00 hod.   

Vertigo (závrat)  je po bolesti hlavy druhý najčastejší  subjektívny príznak v medicíne. Podľa Advanced Data of Vital and Health Statistics Survay , USA, sa u 42% ľudskej populácie  vyskytne aspoň 1 závrat za život. Ako príčina týchto príznakov sa uvádzajú najčastejšie choroby vnútorného ucha, vnútorné choroby, neurologické choroby, psychiatrické choroby a podobne…

Centrum pre poruchy rovnováhy je špecializované pracovisko novovytvorenej otorinolaryngologickej a otoneurologickej ambulancie, ktoré poskytuje diagnostiku a liečbu závratových stavov a iných porúch rovnováhy. Pracovisko je vybavené modernými prístrojmi a personál bol vyškolený na renomovaných pracoviskách v odbore otoneurológia.

Zriadením nového Centra pre poruchy rovnováhy, ktoré ako jedno z mála pracovísk na Slovensku a jediné v Nitrianskom kraji disponuje komplexným prístrojovým vybavením potrebným na vyšetrenie celého rovnovážného systému, umožňuje nemocnica širokému spektru svojich pacientov  objektivizáciu  obtiaží a ich kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnotenie počítačovou analýzou (videonystagmografia, kalorické testy, polohové testy,  BERA, oVEMP, cVEMP) a taktiež  komplexné vyšetrenie sluchu (audiometria, tympanometria, vyšetrenie stapediálnych reflexov.)

Centrum v úzkej spolupráci aj s inými medicínskymi odbormi ponúka komplexný program zdravotnej starostlivosti zahrňujúci diagnostiku, farmakoterapiu, ORL liečbu, individualizovaný rehabilitačný program a dispenzarizáciu.   Pracovisko bolo priestorovo nadštandardne pripravené tak, aby bolo možné naraz poskytovať viaceré služby svojim pacientom vrátane infúznej liečby vo forme stacionára napríklad například pacientov s chronickými ochoreniami v tomto odbore.

Zameranie ambulancie a poskytované služby:

  1. Kompletné ORL služby pre dospelých a deti
  2. Audiometrické a tympanometrické vyšetrenie, vyšetrenie stredoušných reflexov
  3. Detské prednostné vyšetrenie vo vopred určené ordinačné hodiny
  4. Vestibulárne vyšetrenie (vyšetrenie závratov)
  5. Dispenzarizácia pacientov  s diagnózou závratový stavov
  6. Možnosť nadštandardného ošetrenia a liečby formou ambulantnej infúznej vazoaktívnej liečby vrátane infúznej vazoaktívnej liečby pri akútnej a chronickej poruche sluchu
  7. Realizácia terapeutických polohových manévrov
  8. Rehabilitácia závratových stavov individuálnym prístupom alebo v skupine
  9. Operačné zákroky v odbore ORL na pracovisku jednodňovej chirurgie

Kontakty:

035/ 7909 435
[email protected]
2 poschodie pavilónu K1.

Personál:

Vedúci lekár:
MUDr. Iveta Csekesová

Sestra:
Mária Molnárová