Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Ambulancia klinickej onkológie

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

Pondelok: 7:30 – 14:30
Utorok: 7:30 – 14:30
Streda: 7:30 – 14:30
Štvrtok: 7:30 – 14:30
Piatok: 7:30 – 14:30

Charakteristika:

Zabezpečujeme diagnostiku a liečbu pacientov s onkologickými ochoreniami. V rámci multidisciplinárneho prístupu k onkologickým pacientom spolupracujeme s ďalšími ambulanciami a oddeleniami ( rádioterapeutické, chirurgické, ORL, gynekologické, interné, neurologické, rádiodiagnostické, odd. hematológie, odd. patológie ), vykonávame konziliárne vyšetrenia.

Zabezpečujeme aplikáciu:

  • chemoterapie ( neoadjuvantnej, adjuvantnej, paliatívnej )
  • imunomodulačnej liečby
  • hormonálnej liečby
  • špeciálnej liečby – bisfosfonátmi, rastovými faktormi a pod.
  • analgetickej liečby
  • nežiadúce účinky chemoterapeutickej liečby vieme výrazne ovplyvniť podpornou liečbou – liekmi proti zvracaniu, hnačkám, kožným zmenám
  • spolupracujeme s oddelením radiačnej onkológie pri aplikácii konkomitantnej chemorádioterapie pri indikovaných diagnózach ambulantným aj hospitalizovaným pacientom

Vedieme dispenzarizáciu a register pacientov so zhubnými nádormi. Spracovávame údaje o zhubných nádoroch v komárňanskom regióne a odosielame onkologické hlásenia do Národného onkologického registra SR.

Kontakty:

Lekár
35/ 7909 587
Sestra
035/ 7909 396
Chemoterapia - sestra
35/ 7909 588
1.poschodie v pavilóne K - vstup K1

Personál:

Lekár:
MUDr.Oľga Rosinská -

Ambulantná sestra:
Csanakiová Alžbeta

Sestry na úseku podávania chemoterapie:
Décsi – Fábiková Mária
Bartal Barbora, Szabóová Marta